Direkt till innehållet ?

Den lokala verksamheten

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. 

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till över 69000 våren 2016. 

Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu 142 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida. 

Aktiespararna Säffle/Åmål bildades 1985 och har 151 medlemmar våren 2017.

Ledningsgruppen försöker alltid att hitta intressanta och givande aktiviteter i och omkring Säffle/Åmål. Utöver det anordnas även relevanta utbildningar.

Vi välkomnar nya medlemmar, familjemedlemmar och ”gamla” medlemmar som av olika orsaker lämnat Aktiespararna. För att få mer information om de förmåner du som medlem har, gå in på:
www.aktiespararna.se

Har ni idéer om aktiviteter, företagsbesök mm, kontakta någon i ledningsgruppen eller på e-post:
saffleamal@aktiespararna.se

Ni får gärna ta med några bekanta till träffarna och anmäl er i god tid.

Vänliga hälsningar
Lokalavdelningen Säffle/Åmål

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Säffle/Åmål

Kontakta oss

Lokala aktiviteter

Nyheter från lokalavdelningen

Besökande företag