Direkt till innehållet ?

2016 års Börsmästare korad.

Börsmästartävlingen som startade den 1 mars och avslutades den 2 december fick en värdig mästare i Rolf Sturup vars aktieportfölj steg från 10 000 kr till 19 339 kr. En ökning med hela 93 % på nio månader vilket är fantastiskt bra. Han portfölj bestod av Boliden, Lundin Mining och SSAB B som alla tre haft en gynnsam aktieutveckling på 80 - 100 %. På andra plats kom Inga-Maj Jönsson som under stor del av tävlingsåret innehaft förstaplatsen men som på slutet blev passerad av Rolf. Inga-Majs portfölj steg till 18 824 kronor. Rolfs och Inga-Majs portföljer stod i en klass för sig och en bit nedanför på tredje plats kom Berndt Johansson med ett portföljvärde på 16 836 kronor. I tävlingen deltog 65 portföljer varav 47 lyckades öka portföljens värde och 18 lyckades mindre bra.

Tävlingsansvarig Mats Widesjö, 2016 års Börsmästare Rolf Sturup och Ordförande Malin Karlsson.