Direkt till innehållet ?

Den lokala verksamheten

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till närmare 63 000 våren 2012.

Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu 144 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.

Aktiespararna Sölvesborg bildades 1984 och har nu 222 medlemmar.

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Sölvesborg

Kontakta oss

Lokala Aktiviteter

Besökande företag