Direkt till innehållet ?

Den lokala verksamheten

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till närmare 68 000 hösten 2016.

Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu 142 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.

Aktiespararna Alvesta bildades 1983 och har ca. 200 medlemmar.

Funktionärer

Vi behöver fler medlemmar som är aktiva och kan hjälpa till att arrangera företagspresentationer.

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Alvesta

Kontakta oss

Nyheter från lokalavdelningen