Direkt till innehållet ?

Lämna fullmakt för dina aktier

Aktiespararna bevakar årligen över 500 bolagsstämmor och har haft stora framgångar i sitt opinionsbildande arbete kring hur de svenska bolagen ska skötas. Aktiespararna blir starkare ju fler aktier vi företräder. Lämna därför din fullmakt till oss.

För att bevaka dina intressen på bolagsstämmorna behövs en stark motkraft. Aktiespararna blir starkare ju fler aktier vi företräder.
 
 Fullmakt

Observera

Om dina aktier är förvaltarregistrerade måste du kontakta banken i god tid (minst 5 dagar) före stämman för tillfällig inregistrering i eget namn.

Om fullmakten gäller omyndiga barns aktier ska båda förmyndarna (föräldrarna) skriva under. Gäller innehavet ett företag måste även registreringsbevis sändas till oss.
 
Fullmakt ska föreligga i original på stämman, vilket gör att du bör skicka in den per post till:
Aktiespararna
Att: Eva Wahl
Fullmaktsservice
113 89 Stockholm
 

Frågor

Om du har några frågor angående fullmakter är du välkommen att ringa på telefon 08-50 65 15 19 eller skicka e-post till ib@aktiespararna.se.

 
 
ANNONSER