Direkt till innehållet ?

Chef för Marknadsbevakningen hos Aktiespararna

Aktiespararna är de enskilda aktiespararnas röst på aktiemarknaden. I 50 år har organisationen arbetat för de som sparar i aktier och fonder. Aktiespararna håller vakande ögon på bolagen och sprider kunskap om aktiemarknaden. Vårt mål är att ge våra medlemmar bra långsiktig avkastning på sparande i aktier och fonder genom att bland annat stimulera och värna långsiktigt ansvarsfyllt ägande.

Som chef för Marknadsbevakningen leder du Aktiespararnas operativa arbete med att påverka villkoren för långsiktigt och lönsamt sparande i aktier och fonder, vilket omfattar såväl politisk påverkan som påverkan av marknadens självreglerande institutioner och bolagsbevakning.

Du är sannolikt jurist men också kunnig inom ekonomi.

Avdelningen består av 2-3 jurister och 1-2 ekonomer. Till detta kommer cirka 40 externa representanter som på närmast ideell bas bevakar flera hundra bolagsstämmor varje år.

Befattningen rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen samt bereder och föredrar frågor som beslutas av styrelsens Bolagskommitté.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

  • I samverkan med VD utveckla strategier och policys för framgångsrikt påverkansarbete.
  • Delta i lokalavdelningarnas möten och föra ut budskap, lyssna på medlemmar, och redogöra för vad Marknadsbevakningen uträttar.

  • Föra ut Aktiespararnas uppfattning till media, näringsliv, institutioner och politiker om förbundets inställning i främst "bolagsfrågor" (stämmor, näringslivets etik, uppköp, löner och ersättningar, bolagsstyrning, börsrätt och skattefrågor, med mera).

  • Planlägga, genomföra och utvärdera organisationens bevakning av bolagsstämmor.

  • Delta i förbundets internationella arbete, främst lokaliserat till Bryssel.

  • Proaktivt leda arbetet med att ta fram underlag, utredningar, konsekvensanalyser, statistik och rapporter som används som underlag i lobbying och opinionsbildning och stärker Aktiespararnas budskap i prioriterade policyfrågor.

Kvalifikationer

Du har jobbat med policyprocesser inom relevant verksamhet under flera år.

Du är en utmärkt ledare och med hög stresstålighet. Du kan periodvis arbeta mycket och på oregelbundna tider.

Du har mycket god kommunikativ förmåga, pratar och skriver bra, och har vana av mediakontakter.

Du är villig att resa till våra lokalavdelningar och då och då till våra internationella samarbetspartner.

Du har ett grundmurat intresse för värdepappersmarknaden och samhällsfrågor relaterade till börs och börsföretag.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan och CV till ordförande i Aktiespararnas bolagskommitté, Lars Milberg, på e-post lars@milberg.se. Om du har frågor ring gärna Lars på 070-714 4660. Sista ansökningsdag är 2 september