Direkt till innehållet ?

Medlemsaktiviteter

Årligen hålls cirka 1100 aktieträffar runt om i landet. Varje lokalavdelning genomför i snitt sju aktieträffar per år.

Aktiespararna ska säkerställa att medlemmarna fortlöpande får tillgång till aktuell och för ett lönsamt aktiesparande ändamålsenlig information. Medlemmarna ska vara väl informerade om aktuella aktiviteter inom Aktiespararna såväl centralt som lokalt.

Detta sker bland annat genom de aktieträffar, aktiedagar och andra evenemang som ordnas i samarbete med Aktiespararnas lokalavdelningar i de fyra regionerna.

Medlemsaktiviteters verksamhet omfattar lokalavdelningsverksamhet med aktieträffar, aktiedagar, Stora Aktiedagen och golftävlingen Aktieslaget. Förutom de 1000 ideellt arbetande i lokalavdelningarna arbetade 9 personer med Aktiespararnas medlemsaktiviteter vid utgången av 2005.

Aktieträffar

Via aktieträffar får medlemmarna bl a möta företagsledare, analytiker och aktieexperter. Målet med aktieträffar är att de ska vara lärorika, plånboksnära och underhållande.

Riktade träffar

Riktade träffar är aktiviteter där speciell hänsyn tas till viss medlemskategori, t ex nya medlemmar, kvinnor och ungdomar. 

Stora Aktiekvällar

Ett arrangemang där välkända profiler inom svenskt näringsliv och finansmarknad deltar. Arrangemanget återkommer årligen i november månad över hela landet. De två största är de i Göteborg och i Stockholm.

Aktiedagar

Här erbjuds företagspresentationer och paneldebatter. Investerarmässa och seminarier kompletterar ett i övrigt intressant arrangemang. 

Studieresor

Följ med på ett företagsbesök på annan ort eller varför inte utomlands. Mer information ges i tidningen Aktiespararen inför varje resa.

Aktiesparklubbar

Är du intresserad att starta en aktiesparklubb. Det är både roligt och lärorikt. Aktiespararna har hjälpmedlen.

Aktieslaget

Varje år arrangerar Aktiespararena golftävlingen Aktieslaget, ett öppet riksmästerskap som pågår under sommarmånaderna på mer än 22 golfklubbar runt om i Sverige. Finalen spelas utomlands under hösten. Aktieslaget är sanktionerad av Svenska Golfförbundet. Du behöver inte vara medlem för att vara med i Aktieslaget.
  

 

 

 

Kontakta Medlemsavdelningen

Har du frågor? Kontakta medlemsavdelningen!

Läs mer

Sök lokalavdelning

Vill du se aktiviteter hos andra lokalavdelningar kan du söka här

Till söksidan