Direkt till innehållet ?

Vår organisation

Aktiespararnas organisation inklusive Aktiespararnas Service AB omfattar fem verksamhetsområden. Under förbundet ligger Intressebevakning och Medlemsaktiviteter.

I Servicebolaget ingår tidningen Aktiespararen, Aktiespararna Kunskap och Aktiespararna Företagsutbildning. Marknadsföring, Medlemsservice och Ekonomi/Administration är gemensamma för Förbundet och Servicebolaget.

Varje verksamhet leds av en verksamhetschef som tillsammans med VD ingår i en ledningsgrupp. De flesta medarbetarna är anställda både i Förbundet och servicebolaget. En med Aktieinvest gemensam IT-avdelning ansvarar för underhåll och support av dataverksamheten.

Aktiespararnas stadgar Aktiespararnas idépolitiska program

Idéskrift 2016

Aktiespararnas stadgar

Kommittésammansättning hösten 2016

Idéskrift 2016