Direkt till innehållet ?

Kallelse till Aktiespararnas kongress 2017

Styrelsen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund kallar medlemmarna till ordinarie årskongress lördagen den 6 maj 2017, klockan 13.00, på Sunlight Hotel, Conference & Spa, Nytorget 7, 611 38 Nyköping. Telefon 0155-20 50 00.

Ombud
De kongressombud som utses av lokalavdelningen får en personlig kallelse och handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 14 dagar innan årskongressen. Enligt förbundets stadgar äger kongressombud och styrelseledamöter rösträtt, medan enskild medlem har endast närvaro- och yttranderätt.

Motioner
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december 2016.

Förteckning över motioner

Motion Nässjö

Motion Örebro

Motion Kungsholmen

Motion Norrköping

Motion Årskongress

Motion Piteå

Motion Kommittéerna

Motion om ekonomin

Motion om Hitta kursvinnare

Motion anmälan till bolagsstämma

Motion stoppa miljardrullningen med återköp

Motion insider

Meddela ombud
Av lokalavdelningen utsedda ombud ska meddelas kansliet senast den 31 januari 2017.

Motionerna skickas till:
Förbundsstyrelsen
Aktiespararna
113 89 Stockholm

E-post: eva.wahl@aktiespararna.se

 
 
ANNONSER