Direkt till innehållet ?

Bevakar marknaden
– berikar människor

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – grundades 1966 och är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande.

För att uppnå detta mål bedriver Aktiespararna verksamhet inom flera områden. Förbundet
• bevakar bolagsstämmor,
• ger ut rekommendationer vid uppköpserbjudanden,
• bedriver lobbyverksamhet bland annat i aktieskattefrågor,
• är drivande i självreglerings- och corporate governancefrågor på börs- och värdepappersmarknaden,
• medverkar i statliga utredningar och referensgrupper,
• ingår i olika internationella nätverk och organisationer.

Förbundet ger ut tidningen Aktiespararen. Aktiespararna har fysiska medlemmar medlemskapet och erbjuder bland annat
• aktiejuridisk rådgivning,
• deklarationshjälp,
• tillgång till kurser i aktiekunskap för enskilda,
• tillgång till företagsutbildning,
• medlemskap i en lokalavdelning,
• möjlighet att delta i evenemang arrangerade av lokalavdelningar runt om i landet.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund – Unga Aktiesparare – är ett fristående ungdomsförbund som bildades 1990.

Genom Aktiespararnas dotterdotterbolag Aktieinvest erbjuds sparande i andelar av aktier, börsposter och aktiefonder.

 

Presskontakt

Aktiespararna
Joacim Olsson
0709-69 19 40
e-post

Unga Aktiesparare
Philip Scholtze
0708- 46 43 49
e-post