Direkt till innehållet ?

Aktiespararna säger ja till 125-kronorsbudet på Haldex

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Knorr-Bremses bud på Haldex. Den som inte vill riskera att budet dras tillbaka och att börskursen - som vid utgången av 25 november var 116 kronor - därefter faller, rekommenderas dock sälja över börs istället för att lämna in aktierna i budet.

Sannolikheten för att konkurrensmyndigheterna godkänner att budet genomförs på villkor som Knorr-Bremse (K-B) kan godta är svårbedömd.

K-B bjuder 125 kronor kontant per aktie. Det innebär en premie på 46,6 procent jämfört med aktiekursen innan Haldexbuden. Vid sidan av den goda premien är budet även gynnsamt för Haldex aktieägare sett i relation till Haldex nuvarande vinstnivå.

Då budet från ZF Friedrichshafen (ZF) inte längre kvarstår har Aktiespararna valt att rekommendera K-Bs bud. Aktiespararna rekommenderade tidigare ZFs bud.

Aktiespararna ber sina medlemmar att särskilt notera att:

- K-B har höjt sitt bud från 110 till 125 kronor.

- K-Bs bud rekommenderades initialt inte av Haldexstyrelsens budkommitté, men när ZFs bud föll omvärderade den sitt ställningstagande och förordar nu K-B-budet. Haldexstyrelsen samarbetar fullt ut med K-B för att färdigställa konkurrensrättsliga anmälningar.

- De konkurrerande buden från ZF och SAF-Holland har fallit. De ägare som lämnade in sina Haldex-aktier i dessa bud har fått dem tillbaka.

- ZF äger alltjämt, såvitt känt, 21,2 procent i Haldex och kan därmed förhindra K-B från att tvångsinlösa minoritetens aktier. Aktiespararna anser att det är olyckligt att det råder oklarhet i frågan om ZF avser acceptera budet från K-B eller inte.

- Budet förutsätter 50 procents acceptgrad, men det kravet kan överges. K-B äger enligt senaste meddelande 14,9 procent av alla aktier i Haldex.

- Haldexstyrelsens budkommitté såväl som arbetstagarledamöterna varnar för att det föreligger en risk för att budet stoppas givet förbehållet att myndighetstillstånd måste fås på för budgivaren acceptabla villkor. Myndigheternas handläggning kan vidare förskjuta tidsplanen för budet.

- Anmälningstiden avslutas, enligt nu gällande uppgift, 5 december 2016.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 28 november 2016

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta: Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

 
 
ANNONSER

Kommentarer

 1. BK2016-12-11 11.28

  Dåligt av Aktiespararna att acceptera tyskarnas bud på Haldex AB.
  Kommentera artikeln

  Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

  Villkor för kommentering

  Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

  Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

  Kommentarerna får inte innehålla:

  • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
  • Kommersiella budskap
  • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
  • Stötande kommentarer
  • Uppmaningar till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
  • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
  • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

  Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

  Presskontakt

  Aktiespararna
  Joacim Olsson
  0709-69 19 40
  e-post

  Unga Aktiesparare
  Philip Scholtze
  0708- 46 43 49
  e-post

  Om artikeln