Direkt till innehållet ?

Aktiespararna säger ja till det höjda budpliktsbudet på MediRox

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det höjda budpliktsbudet på 14 kronor per aktie som Ahead Global har lagt på MediRox. Det höjda budet innebär en godtagbar premie.

Budpriset ger en premie om 29 procent respektive 26 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för A- respektive B-aktien i MediRox de 30 handelsdagar som var innan tillkännagivande skedde av att budplikt hade inträtt.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

- Ahead Global har höjt sitt bud från 13 till 14 kronor.

- MediRox-styrelsens budkommitté rekommenderar budet.

-  Slutsatsen i Mangolds värderingsutlåtande är att budet är skäligt.

- Budgivaren ägde samma dag som budhöjningen aviserades 39,6 procent av aktierna och 50,9 procent av rösterna i MediRox.

- Bakom budgivaren står Wilson Yao som till 71 procent äger en av MediRox strategiskt mest viktiga kunder.

- Tre stora ägare, Bill Tunbrant, Elvar Theodorsson (båda ledamöter i MediRox styrelse) och Lars Olsson, sålde till Ahead Global innan det första budet lades.

- Flera stora A-aktieägare har inte offentligt meddelat sin syn på budet.

- Vid budpliktsbud kan budgivare inte ställa villkor för att fullfölja budet. På motsvarande sätt får de som tackat ja till budpliktsbud inte återkalla sina accepter.

- De som accepterat 13-kronorsbudet får automatiskt tillgodogöra sig budhöjningen.

- Anmälningstiden är förlängd och avslutas 12 december 2016.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 5 december 2016

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor, tfn: 076-280 60 91

Rättelse: Aktiespararnas förra pressmeddelande om Medirox innehöll faktafel: Lydelsen i andra stycket ska vara: ”Handelsdagen innan budet var stängningskursen för B-aktien i MediRox i nivå med budet.  Kursen för A-aktien i MediRox var 14 procent högre”.

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

  • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
  • Kommersiella budskap
  • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
  • Stötande kommentarer
  • Uppmaningar till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
  • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
  • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Presskontakt

Aktiespararna
Joacim Olsson
0709-69 19 40
e-post

Aktiespararen
Joel Holm
0737-09 72 06
e-post

Unga Aktiesparare
Philip Scholtze
0708- 46 43 49
e-post

Om artikeln