Direkt till innehållet ?

EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning

Aktiespararna har lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens Green Paper: “The EU corporate governance framework”, som handlar om bolagsstyrningsfrågor.

Rent allmänt kan sägas att det är bra att kommissionen behandlar dylika frågor och flera av förslagen är redan genomförda i Sverige. Vissa förslag är dock onödigt detaljerade och inte heller särskilt väl underbyggda och beaktar inte att det finns skillnader mellan olika länder.

Aktiespararna menar att vissa typer av institutioner, såsom hedgefonder borde ta ett mer aktivt ägaransvar och bland annat delta på bolagsstämmor och ta ställning i olika corporate governance-frågor.

Se vidare synpunkterna i bilagda dokument (på engelska). Här återfinns också EU-kommissionens Green Paper.

 Remissvar EU-kommissionens Green Paper bolagsstyrning

 The EU corporate governance framework

 
 
ANNONSER

Presskontakt

Aktiespararna
Joacim Olsson
0709-69 19 40
e-post

Aktiespararen
Joel Holm
0737-09 72 06
e-post

Unga Aktiesparare
Philip Scholtze
0708- 46 43 49
e-post

Om artikeln

Relaterat