Direkt till innehållet ?

Fondverksamhet över gränserna

Aktiespararna har lämnat synpunkter på investeringsfondsutredningens betänkande Fondverksamhet över gränserna – Genomförande av UCITS IV-direktivet. Förbundet ställer sig i allt väsentligt positivt till förslagen.

 Remissvar på Fondverksamhet över gränserna.

 
 
ANNONSER