Direkt till innehållet ?

Fondverksamhet över gränserna

Aktiespararna har lämnat synpunkter på investeringsfondsutredningens betänkande Fondverksamhet över gränserna – Genomförande av UCITS IV-direktivet. Förbundet ställer sig i allt väsentligt positivt till förslagen.

 Remissvar på Fondverksamhet över gränserna.

 
 
ANNONSER

Presskontakt

Aktiespararna
Joacim Olsson
0709-69 19 40
e-post

Aktiespararen
Joel Holm
0737-09 72 06
e-post

Unga Aktiesparare
Philip Scholtze
0708- 46 43 49
e-post

Om artikeln