Direkt till innehållet ?

Kommissionens förslag om marknadsmissbruk

Aktiespararna har lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentet och Rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) samt direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandeln och otillbörlig marknadspåverkan.

 Remissvar Kommissionens förslag om marknadsmissbruk.

 
 
ANNONSER