Du är här

2007-10-11

”Framtida förvärv talar för Getinge”

”Getinges lansering inom bedövningsområdet och framtida förvärv talar för en investering i aktien.” Så står det bland annat i en av de analyser som Aktiespararen sammanfattar under vinjetten Signaler.

Acap Invest, tidigare Active Capital, har inlett en ny industriell era. Det egna fastighetsbolaget har delats ut till aktieägarna, och det har därefter köpt flera fastigheter av Acap. I Acap finns i dag en stark balansräkning och flera industriföretag.

Fram till och med 2006 dominerade Sonogruppen såväl resultat- som lönsamhetsmässigt. Bolaget har vuxit med omkring 5 procent per år de fem senaste åren, med en rörelsemarginal på omkring 15 procent. Enligt Dagens Industri är Sono värt omkring 100 kronor per aktie i Acap Invest, och detta värde ger en indikation på hur övriga delar i Acap Invest värderas på börsen.

Dotterbolaget MW Security säljer egenutvecklade stöldskyddsprodukter för handeln och omsätter runt 100 miljoner kronor per år, med en marginal på 8 procent. Disab, som tillverkar utrustning för vakuumsugning, omsätter 160 miljoner kronor, med en marginal på 10 procent. TPS Termiska Processer togs över i somras via en ackordslikvid på 30 miljoner kronor. Bolaget, som omsätter 250 miljoner kronor årligen, är världsledande på anläggningar för förbränning och rening av rökgaser för biobränslen och avfall. Ledningen siktar på ytterligare förvärv, skriver Dagens Industri och rekommenderar köp (135 kronor).

Enea presenterade en svag halvårsrapport, och aktiekursen har sedan dess stått och stampat kring 3 kronor. Förklaringen till den modesta rapporten var främst svaga marginaler under andra kvartalet, till följd av att Enea satsade stora resurser på att möta det fortsatta invester-ingsbehovet. Enea måste öka sina investeringar för att kunna hänga med kapacitetsmässigt. Utvecklingen leder troligen till en konsolidering i branschen. Förvärv av eller från Enea är ett rimligt antagande, vilket kan öppna för kurser över det motiverade värdet på 3,50 kronor.

Vår bedömning är att marginalerna sakta kommer att klättra uppåt igen, till cirka 10 procent, och att en rimlig värdering av aktien ligger kring 3,50 kronor. Rekommendationen förblir dock neutral (3 kronor), med hänsyn till den svaga marknaden, det för närvarande svaga intresset för branschen och det svaga tekniska stödet, skriver Börsinsikt.

Forshem Group har efter ett starkt första halvår utvecklats ursvagt på börsen. Aktien, som handlades i 75 kronor så sent som i maj, har därefter fallit med närmare 30 procent – utan någon annan synbar anledning än att börsen har utvecklats svagt under perioden. Ointresset för småbolag i allmänhet och för Forshem i synnerhet har, enligt vår mening, skapat ett riktigt bra köpläge, skriver Stockpicker och ger ett köpråd (53,50 kronor), med en motiverad kurs på 70 kronor.

Första halvåret var riktigt starkt, med en omsättningsökning på drygt 31 procent. Resultatet före skatt för peri-oden ökade samtidigt med 39 procent. Rörelsemarginalen förbättrades från 5,1 till 5,6 procent, och bolaget närmar sig således målet på 6 procent i marginal över en konjunkturcykel. Efter skatt blev vinsten per aktie 3,16 kronor. Av företagets verksamhetsområden har framför allt projektverksam-heten gått bra. Den goda utvecklingen gör att Forshem bygger ut produktions-kapaciteten, och bolagsledningen ser ljust på marknadsförutsättningarna.

Getinges lansering inom bedövnings-området och framtida förvärv talar för en investering i aktien, skriver Handelsbanken. Getinge fokuserar för närvarande sitt köpintresse mot hjärt/lung-området, och Handelsbanken pekar därvid på det amerikanska bolaget Boston Scientific. Företagets division för hjärt/kärl-kirurgi har satts på försäljningslistan och ser ut att passa utmärkt in i Getinge, med en matchande produktlinje och stark position i USA. Med en försäljning på 275 miljoner USA-dollar och en försäljningsmultipel på 3 blir priset runt 5,7 miljarder kronor. Getinge har tidigare sagt att bolaget klarar ett förvärv på uppemot 5 miljarder kronor utan en nyemission. Handelsbanken anser att rabatten på 15 procent jämfört med sektorn inte är rättvisande och upprepar rekommendationen öka (152 kronor).

Handelsbankens försäljning av SPP var lika oväntad som lyckad, skriver HQ Bank och ger en köprekommendation (200 kronor). Försäljningen löser upp knutar, eftersom Handelsbanken från första början haft svårt att övertyga marknaden om det strategiskt korrekta med köpet. Försäljningen skapar utrymme för banken att fullt ut fokusera på kärnverksamheten. Samtidigt frigör banken kapital till både expansion och återköp, och den strategiska rabatt aktien haft mot sektorn löses upp. Dessutom stärks ledningens trovärdighet, och förväntningarna på nästa strategiska steg från banken höjs. Handelsbanken lyder emellertid under samma tyngdlagar som resten av banksektorn när det gäller smittan från internationella bankers exponering mot kreditbubblan. HQ Bank höjer sin riktkurs för Handelsbankens aktie från 230 till 237 kronor.

Lundin Petroleums senaste prognos är en produktion i år på 34 000–37 000 fat per dag. Prognosen presenterades i augus-ti och var en nedjustering från tidigare bedömning om 41 000 fat. För nästa år är bedömningen dock en klar ökning, och Affärsvärlden tror att det då handlar om 50 000 fat per dag.
Vad gäller prisutvecklingen tror IEA (International Energy Agency) att efterfrågan blir fortsatt stark nästa år och att priset kommer att ligga rejält över 70 USA-dollar per fat. Baserad på detta underlag bedöms vinsten 2008 hamna på 5,35 kronor per aktie. Prospekteringstillgångarna värderas på marknaden till omkring 30 kronor per aktie, men det finns bedömare som värderar enbart tillgångarna i Sudan till 25 kronor och Laganskij i Ryssland till 30 kronor. Beräkningarna är naturligtvis osäkra, men de uppskattade värdena vittnar ändå om den potential som finns vid ett positivt utfall. Affärsvärldens rekommendation är att göra som familjen Lundin, som nyligen tankade 2 miljoner aktier, nämligen köp (71 kronor).

MTG handlas, oförtjänt, med en rabatt jämfört med sektorn. Sedan årsskiftet har MTG-aktien tappat 13 procent (395 kronor). Det är lite väl mycket, med tanke på den stabila nordiska marknaden och den snabbväxande verksamheten i Östeuropa.

De största kommersiella TV-kanalerna fortsatte att tappa tittare i Sverige under augusti. Men för MTG:s flaggskepp, TV 3, var tappet marginellt, och totalt sett ökar TV-tittandet. MTG kan därför koncentrera sin energi på att leta förvärv längre österut eller i Afrika.

Det som hindrat hittills är höga priser. Alternativet, att köpa tillbaka egna aktier, behöver inte vara negativt, eftersom MTG:s delar i dag är högre än börsvärdet. Detta kan även leda till uppköpsspekulationer. Aktien handlas till ett p/e-tal på drygt 20 på 2007 års vinst. Det är inte lågt, även om det är lägre än för konkurrenterna. Vi räknar med en vinst nästa år på 1 600 miljoner kronor, vilket ger ett p/e-tal på mer aptitliga 16, skriver Affärsvärlden och ger en köprekommendation.

Neonet är en vinnare när de nya reglerna för värdepappershandel, Mifid, införs i Europa. Reglerna innebär bland annat att en aktieaffär alltid måste genomföras på det mest fördelaktiga sättet för kunden. Detta ställer högre krav på mäklarna om till exempel en aktie är noterad på flera marknader. Neonets tekniska system är byggda för att klara sådana transaktioner.

Överhuvudtaget gynnas Neonet av den växande globala värdepappershandeln, som ger fler kunder på fler marknader utan att bolaget behöver genomföra några större invester-ingar. För institutionskunder är Neonet även ett billigt sätt att göra aktieaffärer. Transaktionskostnaden är nära hälften av vad andra aktörer tar ut. En fördel är också att Neonet handlar bara för kunders räkning och således inte tar några egna positioner.

Bolaget tjänade 0,71 kronor per aktie under första halvåret, och vi räknar med att det blir lika mycket under andra halvåret, vilket ger ett p/e-tal på 25. Nästa år är det fullt möjligt att vinsten hamnar på 2 kronor per aktie. Potentialen för aktien är därmed 15 procent, skriver Placeringsguiden och rekommenderar köp (36 kronor), med en riktkurs på 40 kronor.

Nocom, som sysslar med programvaruförsäljning och försäljning av datortillbehör, är betydligt mer intressant än vad den trista kursutvecklingen på börsen ger sken av. Rapporten för andra kvartalet gav dock ett blandat intryck. Verksamhetsområdet Distribution går trögt, vilket drar ned helhetsintrycket. Men övriga verksamheter, programvaruföretagen IAR Systems och Northern, går bra, liksom datortillbehörsförsäljaren Deltaco. Aktuell börskurs (5,40 kronor) värderar koncernen till 600 miljoner kronor. Skulle Distribution kunna säljas för 50–100 miljoner kronor värderas övriga delar till 500–550 miljoner. Med ett rörelseresultat på 100 miljoner kronor inom räckhåll på 2–3 års sikt är värderingen snål. Fundamentalt är Nocom således fortsatt intressant. Men tills den tekniska komponenten också är med på tåget stannar rekommendationen på neutral, skriver Börsinsikt.

Novacast består av affärsområdet Automotive, inriktat mot fordonsindustrin, och affärsområdet Gjuteriteknik, med gjuterier som kunder. I Automotive ligger framtidshoppet Camito, som enligt bolaget möjliggör ett tekniskt och ekonomiskt paradigmskifte. Enkelt beskrivet är Camito en teknik som gör det möjligt att gjuta samman järn och verktygsstål i en och samma form. Det är användbart vid tillverkning av exempelvis pressverktyg för formning och klippning av fordonskarosser och medför stora tidsbesparingar. Verktygskostnaden per bilmodell ligger på omkring 1 miljard kronor.

Novacast ser en potential i tillverkarnas allt tätare modellbyten, och Camito har testats av Volvo, Audi och Saab. Det långsiktiga målet är att nå 20 procent av marknaden inom verktygsområdet, vilket skulle innebära en omsättning på 6–7 miljarder kronor. Det är dock svårt att värdera innovationen, men baserad på aktuell aktiekurs värderas Camitotekniken till 400 miljoner kronor. Det kan jämföras med förvärvspriset 2005, som var 8 miljoner kronor genom en apportemission. Bortsett från ledningens fagra ord kan inte mycket motivera en sådan värdestegring. Novacast ser ut att ha mer fokus på börskursen än på verksamheten, vilket är en säljsignal (49 kronor), skriver Börsveckan.

Sintercast har ett börsvärde på 800 miljoner kronor. Bolaget omsätter 20 miljoner kronor och har tolv anställda. Trots en hög värdering kan den optimistiske lätt se att det finns mer att hämta (143,50 kronor), skriver Börsveckan. Baserad på bolagets liggande prognos (prognoserna har historiskt dock hållit låg kvalitet) borde omsättningen bli omkring 125 miljoner kronor framåt 2011. Räknar vi optimistiskt med en rörelsemarginal på drygt 60 procent och en vinsttillväxt på 20 procent per år därefter får vi ett motiverat värde på 1 miljard kronor – även med en mycket hög riskpremie – vilket motsvarar en uppvärdering av aktien med 25 procent från aktuell nivå. Antagandena kan brista på många punkter, men för den som gillar risk är Sintercast ingen galen investering, enligt Börsveckan.

Bolagets produkt, CGI, är ett kompaktgrafitjärn som ger hög-re draghållfasthet och högre styvhet i motorblock och cylinderhuvuden än motsvarande gjutna i konventionellt gråjärn och aluminium. Med dessa egenskaper kan biltillverkarna konstruera motorer med bättre prestanda, hållbarhet och bränsleekonomi samtidigt som storlek och vikt kan hållas nere. Tekniken lämpar sig särskilt vid tillverkning av dieselmotorer.

Swedbank är den största banken i Sverige, i termer av marknadsandelar på breddmarknaden. Banken har en stark position bland hushållskunder i Sverige med ett starkt kontorsnät, men banken är förhållandevis svag bland företag, speciellt stora. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum via Hansabank. Enligt SEB Aktiehandel är bankerna generellt lågt värderade på börsen, och detta gäller i synnerhet Swedbank, som väntas göra en vinst på 23,87 kronor per aktie i år och 25,72 kronor nästa år. Det innebär 8,1 gånger nästa års vinst.

Den baltiska verksamheten går starkt. På årsbasis steg räntenettot med 56 procent under andra kvartalet 2007. Oron för den risk som bankens exponer-ing mot regionen medför be-dömer vi som starkt överdriven, skriver SEB Aktiehandel och rekommenderar köp (210 kronor), med en långsiktig riktkurs på 290 kronor.

Volvo föll brant på börsen under sommaren. Men nedgången kom efter en uppgång med över 60 procent fram till halvårsrapporten. Oro på kreditmarknaderna och osäkerheten om konjunkturutvecklingen slår mot aktien, och detta lär pågå ett tag till, skriver Placera.nu och ger rekommendationen avvakta (109 kronor).
Dessutom var Volvos halvårsrapport sämre än väntat. Lastvagnsaffären i Nordamerika har drabbats hårt i år, och enligt statistiken för juli var leveranserna 60 procent färre än samma period i fjol. Volvo växer på and-ra marknader, men på grund av nedgången i Nord-amerika är leveranserna sedan årsskiftet färre än i fjol.
Efter rapporten har pro-gnosen för vinsterna såväl 2007 som 2008 ju-sterats ned. Nu väntas vinsten bli 7,53 kronor per aktie för 2007 och 9,42 kronor för 2008. Volvo är konjunkturkänsligt, och med den ihållande oron på kreditmarknaderna är faran stor för att konjunkturprognoserna sänks – inte dramatiskt dock utan i små steg och undan för undan. Utdelningen för 2007 bör bli lägst 5 kronor, och aktien ger en direktavkastning på 4,6 procent, vilket är godkänt.

Av: Herman Sjöberg

Ur: Aktiespararen nr 10, 2007      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.