Du är här

2009-02-19

Hexagon: Lågt P/E-tal sticker ut

Minst fyra faktorer ligger bakom Hexagonaktiens fall från nivån 150 kronor för drygt ett år sedan. Först, givetvis, är den allmänna nedgången för aktier som följd av finanskris och brant fallande konjunktur.

Med en profil som tillväxtföretag slår därtill sänkta förväntningar extra kraftigt, eftersom en tidigare stor andel av värdet vilade på försäljning och vinster ett gott stycke framåt i tiden. När pessimismen slår rot blir aktiemarknaden närsynt, och några övervärden med hänvisning till sådant som komma skall är ingen längre beredd att betala för.

En mer speciell faktor i detta fall stavas finansmannen Maths O. Sundqvist, som från juni till september sålde hela sitt innehav, 40 miljoner aktier eller 15 procent av kapitalet. En finansiellt trängd storägare är aldrig bra för en aktie. Att Melker Schörling AB plockade upp en tredjedel, och nu äger strax under 30 procent av aktierna, och H&M:s Stefan Persson en fjärdedel hjälpte föga, för bollen var redan i rullning: Lehman Brothers gick i konkurs i samma vända, och från VD Ola Rollén kom uttalanden som misstolkades som att efterfrågan på bolagets marknader höll på att braka samman.

Den fjärde faktorn gäller balansräkningen, som innehåller en stor portion övervärden efter alla förvärv som i hög grad finansierats med lån. Lånen är i huvudsak upptagna i utländsk valuta, rimligt eftersom de finansierar tillgångar som, liksom försäljningen, till 93 procent ligger i utländsk valuta och då särskilt schweizerfranc, euro och USA-dollar. När kronans värde urholkades, särskilt mot slutet av året, ökade lånen i värde omräknat till svenska kronor.

Samtidigt var det känt att Hexagons långivare krävde att den samlade lånebördan inte fick överstiga 3,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar. Med lån i utländsk valuta, vars värde ändrades momentant, resultat som redan omräknats till svenska kronor och en allt bistrare lågkonjunktur för dörren befarade börsen att lånevillkoren skulle brytas och en nyemission tvingas fram.

Valutaomräkningar höjde lånens omräknade värde med 2,4 miljarder kronor i fjol, samtidigt som valutarörelserna fick en negativ, dock liten, effekt på rörelseresultatet. Per årsskiftet uppgick nettolånen till 3,44 gånger rörelseresultatet före avskrivningar. Ett par procents ytterligare depreciering av kronan – 15 öre vardera på euro och dollar – och lånen, som annars löper till 2011, hade måst omförhandlas.

Trimbleaktien hade också ett kämpigt 2008. Den föll med jämförelsevis måttliga 30 procent men dök i januari, tillsammans med Hexagon, med ytterligare 25 procent, totalt sett en halvering från 30 till 15 dollar. Trimble är -kapitaliserat utan lån (netto) vilket är en fördel under turbulenta tider på finansmarknaderna. Börsvärdet är runt 15 miljarder kronor, aktiens P/E-tal 13 räknat på fjolårets vinst och cirka 15 baserat på en prognos för 2009. Ställt mot rörelseresultatet, och med hänsyn till lån som alltså inte finns här, värderas Trimble till 10 gånger medan Hexagon (kurs 39 kronor) ligger på 9. Hexagon sticker främst ut med sitt låga P/E-tal på 6, vilket till stor del beror på en hög andel lånefinansiering till låg kostnad.

I ett läge med mycket stor osäkerhet för flera parametrar i en aktiebedömning – allt från omsättning till marginaler, växelkurser och risk för nyemission – förundras man inte över att aktiemarknaden till synes värderar bolagen olika. Tack vare sin starka balansräkning har Trimble frihetsgrader att göra förvärv, en fördel som aktiemarknaden bör premiera.

Man kan lätt se att Hexagon är en aktie som om något år kan komma tillbaka till nivån 100 kronor, där den handlades så sent som i september i fjol och där P/E-talet är 13, räknat på en prognos för 2010. Samtidigt är osäkerheten extra stor när det gäller prognoser för andra halvåret 2009 och därefter.

Vill det sig inte alls under andra halvåret bryts troligen lånevillkoren, och en kurspressande nyemission aktualiseras. Mer långsiktiga aktiesparare kan dock även under ett horribelt år vara rimligt förvissade om att efterfrågan på mätteknik kommer tillbaka förr eller senare och med den såväl vinster som aktiekurs.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 2, 2009      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.