Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-12-04

Förutseende förvaltare för framgångsrik fond

Hittills i år har världens börser klappat ihop fullständigt, och det är glest med aktiefonder som lyckats ge positiv avkastning. Även en stor majoritet av hedgefonderna har backat under året. I denna röra finns ändå ett fåtal fonder som lyckats leverera positiv avkastning. En av dem är hedgefonden Thenberg Macro Hedge, med förvaltaren Pekka Kääntä vid rodret.

Pekka Kääntä. Bild: Jörgen Appelgren.

Stockholmsbörsen hade per den 20 november haft sitt sämsta år sedan 1919, med en nedgång på cirka 50 procent enligt SIX avkastnings-index. Många fondsparare har därför sett värdet på sina fonder minska i rasande fart under året.

Det finns dock ljuspunkter i total-mörkret, och några fonder har lyckats glädja sina andelsägare med goda positiva avkastningstal. Thenberg Macro Hedge tillhör den senare kategorin, och fonden hade per den 31 oktober gett en avkastning på 17,4 procent.

Thenberg Macro Hedge är en global makrofond, och Aktiespararen har tidigare beskrivit hur en sådan fond placerar sina pengar. Thenberg Macro Hedge fyller snart två år och hade det motigt under sitt första år, men i år har fonden lyckats kompensera förra årets svaga utveckling. Aktiespararen har träffat förvaltaren Pekka Kääntä för att ta reda på förvaltningskonceptet samt hans tankar och idéer inför framtiden.

Aktiespararen: Pekka, berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund!

Pekka Kääntä:  Jag har varit konjunkturanalytiker i 20 år, varav 10 år vid Konjunkturinstitutet. Där bevakade jag i princip alla områden, med fokus på kortsiktsindikatorer av konjunkturen. Därefter var jag sex år på tidningen Affärsvärlden som redaktör för bevakning av politik och konjunktur. Hos Thenberg Fonder har jag varit sedan hösten 2006.

Varför valde du att bli förvaltare?

Från att ha jobbat som konjunkturanalytiker, och sedan som journalist, såg jag nästa steg som förvaltare som en jättekul utmaning. Sedan hade jag några tankar om att utnyttja min egen metod för att tjäna pengar. Man kan säga att som konjunkturanalytiker ligger man en månad efter marknaden och som journalist mitt i flödet, men nu ska man helst ligga en bit före marknaden.

Vad är annorlunda rent praktiskt?

Vi håller inte på med traditionella konjunkturprognoser som BNP och KPI, utan vi jobbar mycket med att förstå vilka händelseförlopp som är mest sannolika det närmaste året. Exempelvis var ett av våra fall från början den amerikanska bostadslånekrisen och följderna av den. Sedan kunde väl ingen drömma om att det skulle bli så här allvarligt, inte ens jag som ändå var en grundmurad pessimist.

För att kunna kapitalisera på detta valde vi tidigt att ta positioner. Vi trodde på svagare USA-dollar och brittiskt pund, starkare yen och euro, kraftiga räntesänkningar och att folk skulle fly från allt som andades risk.

Hur väljer du utifrån dina analyser vilka positioner du ska ta, och hur länge behåller du positionerna?

Idag har vi en bruttolista på 35–40 olika positioner vi kan tänka oss att ta. Sedan ska vissa förutsättningar gälla för att vi ska gå in i dem. De två stora kriterierna är att dels ska vi börja se lite av en trend som går i vår riktning, dels måste makrostatistiken komma in på det sätt vi räknat med. Därefter börjar vi långsamt bygga upp positionen.

Analysen utgår ifrån att vi ska agera med en framförhållning på ett år, men den tid positionerna behålls kan vara så kort som en vecka. Därefter utvärderar vi affären, och har den gått åt fel håll stänger vi positionen, tar smällen och går det åt rätt håll kan vi öka på. Jag har med andra ord en lång placeringshorisont men agerar ganska kort på marknaden.

Fonden hade en knackig start, men sedan lyckades du vända trenden. Vad gick fel först, och vad gjorde du senare som lyckades?

Det som hände första halvåret var att vi tillsammans med flera andra aktörer såg en bostadskollaps i USA. Många andra trodde att det skulle kunna lösas på kort sikt genom att centralbanken sänkte räntan. Det trodde inte jag. Man kan säga att marknaden ville bli lurad, även om alla signaler talade för att problemen var betydligt värre än någon hade förutsett.

Det var ju förstås illa för mig och fonden, eftersom jag gick emot marknaden, och det ska man inte göra på det sättet. Det var ett nybörjarmisstag från min sida. Men sedan dröjde det bara en månad tills den riktiga krisen kom. Så jag var lite tidigt ute.

Hur hämtar du in information för att ligga steget före alla andra i förvaltningen?

Jag är konjunkturnörd och har jobbat väldigt brett med det i 20 år. Jag har stor nytta av att jag vet hur statistiken plockas fram och hur den ser ut, och jag kan förhoppningsvis tolka den. Jag läser i princip all information hos förstahandskällan och inte via tidningar och andra källor. Jag tycker det är jätteviktigt att vara uppdaterad och kunna tolka informationen på ett vettigt sätt.

Det är mycket jobb att gå igenom all statistik och information. Hur hinner du med allt som ensam förvaltare?

Det här är en 24-timmarsmarknad, och marknaden stänger inte klockan 17. Man får helt enkelt dela upp dagen. Morgonen ägnar jag åt den asiatiska marknaden, och en stor del av dagen går åt till att följa vad som händer på den europeiska marknaden. På eftermiddagen och kvällen gäller den amerikanska marknaden.

För att visa att de tror på sin förvaltning brukar förvaltarna investera en väsentlig del av sitt kapital i sina egna hedgefonder. Har du själv investerat i din fond?

Ja, allt överskott jag har är investerat i fonden.

Hur mycket kapital klarar du att förvalta i fonden, innan du får ”problem” volymmässigt?

I teorin kan man ta emot hur mycket pengar som helst i en sådan fond med den typ av instrument som Thenberg Macro Hedge placerar i; det finns ju hur mycket valuta- och räntepapper som helst att handla. Men den dag vi exempelvis har 1 miljard kronor i förvaltat kapital tvingas vi trots allt bygga ut organisationen. Som det är nu har jag inga problem med att komma upp till en halv miljard kronor.

Vilka marknader och tillgångar placerar du i?

95 procent av fonden placeras på ränte- och valutamarknaderna. Av den avkastning jag fått i år kommer 75 procent från valutasidan och 25 procent från räntesidan. Geografiskt är affärerna koncentrerade till G 7-länderna och Norden, där G 7 står för 80 procent av affärerna.

Har du haft någon nytta av det senaste årets turbulenta marknader, eller kan du tjäna pengar även i lugnare tider? Spelar volatiliteten, med andra ord, in för din framgång?

Det här är en väldigt bra marknad för alla makrofonder, förutsatt att de gjort rätt i sina analyser. Det har varit stora rörelser, och vi har kunnat hitta många bra papper att placera i. Dessutom tror jag att man inte behövt ta så stora risker i form av exponering mot marknader och ändå kunnat tjäna pengar.

Situationen nu har dock varit närmast unik. Sammantaget har situationen som den varit i år, och troligen också blir nästa år, varit gynnsam för Thenberg Macro Hedge, vilket ger många affärsmöjligheter.

Men då betyder det att när marknaderna har stabiliserats kommer den potentiella avkastningen i fonden att bli lägre?

Vårt mål är att kunna leverera en årlig avkastning på minst 10 procent. Detta avkastningskrav är baserat på en stabilare, mer normal, marknad.

Vilken har varit din bästa affär så här långt?

Två affärer sticker ut. Den ena är att vi var väldigt tidiga in i statsobligationer, och det har varit en jätteresa. Den andra bra affären är att vi varit med på yenresan, vilket har berott på både ett minskat räntearbitrage och att kapitalet har sökt sig hemåt, eftersom yenen från början var undervärderad.

Och den sämsta affären?

Det är en som jag egentligen inte förlorat så mycket pengar på. Men jag har alltid haft någon sorts naiv tro på att den svenska kronan ska stärkas, eftersom allting talar för det. Men trots allt händer ingenting. Det kan dröja länge innan det blir verklighet.

Använder du enbart makroekonomisk analys i förvaltningen, eller finns det något inslag av teknisk analys eller systematisk handel med i bilden också?

Jag använder teknisk analys i väldigt begränsad utsträckning. Jag använder den bara för att se hur marknaden ser ut för tillfället, men jag gör inga affärer baserade på teknisk analys. Däremot kan jag undvika att göra affärer om jag ser att den tekniska analysen pekar åt fel håll. I grunden bygger jag fortfarande placeringarna på framför allt makroanalysen och längre trender.

Gör du alla analyser själv, eller köper du extern analys också?

Jag tycker att det finns mycket bra gratis analys. Jag har testat många som säljer analyser, men jag har inte hittat någon som är tillräckligt bra att betala för. Jag har dock några favoriter, exempelvis Goldman Sachs som jag följt i nästan tio år både som journalist och som förvaltare, och jag vet hur firmans analysapparat fungerar.

Bestämmer du i förväg när du ska avsluta en affär, eller bevakar du utvecklingen och går ur affären när förhållandena förändrats?

På nedsidan har jag strikta stoppnivåer. När det gäller uppsidan har jag målkurser, och där kan de ändra sig om jag bedömer att trenden ska fortsätta. Men det normala är att jag hoppar av när jag når min målkurs. Det är viktigare att undvika förluster än att maximera vinsterna.

Hur många positioner har du normalt i fonden, och hur stor andel av fonden satsar du maximalt på en affär?

På räntedelen, där kapitalet är placerat, finns ett tiotal olika räntepapper. Sedan har vi den aktiva ”hedgefondsdelen”, där jag i normalfallet har 10–15 positioner. Jag kan satsa upp till 25 procent av fonden på en enda affär.

I vilken utsträckning använder du dig av belåning och hävstång i förvaltningen?

Belåningen är noll i fonden. Vad gäller hävstång får jag ha en exponering som är tre gånger fondens storlek. Normalt ligger exponeringen på mellan 150 och 200 procent.

Vilken region i världen tror du kommer att klara sig bäst i denna finansturbulens och konjunkturnedgång?

Jag tror att Asien ligger bäst till, och det kinesiska paketet var bra för regionen.

Vem får det svettigast?

Den stora krisen finns fortfarande i USA. Den amerikanska staten ska låna 2 biljoner dollar nästa år, arbetslösheten stiger fort, och det verkar inte finnas någon hejd på boprisfallet. Med ett underskott i handelsbalansen och i budgeten och ett väldigt lågt sparande hos hushållen och hög skuldsättning ser jag fortfarande USA som det land som ligger sämst till.

Vilka är de största riskerna för marknaden som helhet och för fonden i dag om du blickar framåt?

Den stora risken jag ser i dag är att det blir strid om pengarna. Som jag sade ska USA låna 2 biljoner dollar, och mycket av det är nettopengar. Det kommer stora krispaket i Europa som ska finansieras. Och Kina har lanserat ett stort projekt som betyder att landet inte kan suga upp så mycket kapital, till exempel från USA, som det tidigare gjort. Risken är då att långräntorna drar i väg, vilket är olyckligt.

Hur resonerar du med hänsyn till de positioner du har i fonden nu?

Jag är inne på att Storbritannien ligger mycket risigt till. I många stycken tycker jag att Storbritannien har misskött sig mer än USA. Även om premiärminister Gordon Brown snabbt var ute och hanterade finanskrisen och centralbanken, Bank of England, sänkte räntan, är jag orolig för landet. Detta innebär exempelvis att jag ser en stor fallhöjd för pundet.

Vad tror du om Sveriges chanser att klara sig?

Vårt utgångsläge är jättebra i förhållande till nästan alla andra länder utom Norge och kanske Finland, som har motsvarande fina utgångslägen. Däremot är vi extremt exportberoende, vilket varit en frälsning när världen gått bra, men det kommer givetvis att vara tvärtom nu. Men mycket finns att göra. Vi kan sänka räntan mycket mer, och det finns ett låneutrymme för staten, som på kort sikt kan överge överskottsmålet.

Hur fungerar riskhantering och riskkontroll i fonden?

I dag sker fondhandeln hos oss på månatlig basis, och vi kommer troligen att ha handel på daglig basis. Men redan i dag räknar vi ut indikativa andelsvärden varje dag och har en kontinuerlig uppföljning av portföljen. Sedan har vi en extern riskkontrollant som gör schemalagda översyner av hela fonden – men även stickprovskontroller.

Till sist får du motivera varför en privatperson ska investera i Thenberg Macro Hedge.

Makrofonder är ett ganska nytt fenomen i Sverige, men de har funnits utomlands, bland annat i USA och Storbritannien, i många år. Fonden är ett bra alternativ för den som vill sprida sina risker och är nyfiken på en ny produkt. Fonden jobbar på en marknad som verkligen är oberoende av aktiebörserna.
Fonden är därmed ett alternativ för den som är osäker på aktiemarknaden. De flesta har fört argumentet att aktier alltid är bäst om man är långsiktig, men jag är inte säker på om det varit det bästa alternativet om man tittar bakåt 7–8 år. Samtidigt finns en osäkerhet framåt om huruvida mycket kapital ska försvinna från börsen.

Thenberg Macro Hedge
Startår: 2006
Förvaltare: Pekka Kääntä
Investeringsstil: Makrofond som placerar i främst räntor, valutor och råvaror Handel Månadsvis
Förvaltningsavgift: 1 procent per år + prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av överavkastningen mot Riksbankens reporänta
Minsta insättningsbelopp: 500 kronor vid månadssparande och 20 000 kronor vid engångsinsättningar

Författare Reza Rouzbehani

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.