Du är här

2006-11-08

Könsfördelningen i bolagsstyrelser

Jämställdhet i arbetslivet och samhället är en viktig fråga men de förslag som Catarina af Sandbergs utredning om könsfördelningen i bolagsstyrelser lagt fram är inte den rätta vägen.

Det är beklagligt att strukturella problem står i vägen för ett jämställt samhälle. Aktiespararna anser dock att utredningens förslag inte är en framkomlig väg för att åstadkomma en önskad jämställdhet. Andra vägar bör istället prövas.

Utredaren har haft i uppdrag att utforma förslag till ändringar i Aktiebolagslagen som säkerställer en jämn könsfördelning i vissa former av aktiebolag. I departementspromemorian föreslås att aktiemarknadsbolag och helägda statliga aktiebolag ska verka för en jämn könsfördelning i styrelserna, motsvarande en andel om minst 40 procent av vardera könet. Samtidigt föreslås en särskild avgift på 150 000 kronor för bolag med ojämnt könsfördelade styrelser.

Förbundet avstyrker i sitt remissvar utredningens förslag och förordar istället att bolagens valberedningar ansvarar för att kvinnor inte diskrimineras under nomineringsprocesserna. Därtill bör bolagen uppmuntras att coacha kvinnor till att aktivt söka ledande operativa befattningar i syfte att skapa ett bredare rekryteringsunderlag.

Författare Anna Jansson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.