Du är här

2017-06-16

Tävlingsregler för Aktieslaget 2017

Allmän information
Aktieslaget, Aktiespararnas golftävling – öppen för alla -arrangeras av Sveriges Aktiesparares Riksförbund i samarbete med utvalda golfklubbar. Tävlingen är en klubbtävling med direktkvalificering till en Sverigefinal på den topprankade golfanläggningen Gripsholms GK. I såväl kvaltävlingen som i Sverigefinalen kan man vinna fina priser. Vinnarna i Sverigefinalen får chansen att spela golf utomlands. Tävlingsdatum – klubbkval och Sverigefinalen, se separat spelschema.

 

Beijer Alma Trophy
För aktieägare i Beijer Alma AB finns en tävling i tävlingen. Se vidare Aktiespararnas hemsida: www.aktiespararna.se/aktieslaget

 

 

Deltagande
Tävlingen är en singeltävling, öppen att spela för alla som är medlemmar i en erkänd golfklubb, har fyllt 18 år senast innan Sverigefinalen äger rum (september 2017) och med ett högsta handicap 36. Även spelare under 18 år kan delta men utom tävlan i kvaltävlingarna. Det är tillåtet att anmäla sig till och delta i fler än ett klubbkval. För deltagande på kvaltävling är medlemskap i Aktiespararna ej obligatorisk. I Sverigefinalen är medlemskap i Aktiespararna obligatoriskt. Medlemsavgiften betalas till Aktiespararna senast dagen före Sverigefinalen. Arrangerande golfklubb och Aktiespararna fastställer maximalt antal startande. Singeltävlingen erbjuds som en klubbtävling.

 

Anmälan
Anmälan kan göras på internet via www.golf.se eller direkt till arrangerande golfklubb.
I Aktieslaget accepteras inte anmälan och spel under sekretess. Kontaktuppgifter finns på Aktiespararnas hemsida: www.aktiespararna.se/aktieslaget. Anmälan skall göras senast 3 dagar före tävlingsdatum, om golfklubben ej beslutar om annat datum. Anmälan är bindande. Återbud skall vara golfklubben tillhanda före anmälningstidens utgång för att slippa efterdebitering.

 

Anmälningsavgift
150 kr för medlemmar i Aktiespararna eller Unga Aktiesparare eller unga spelare 18-28 år.
200 kr för övriga som icke är medlem i Aktiespararna eller UA.
Lunch ingår ej. För gästspelare tillkommer tävlingsgreenfee.
Betalning skall vara arrangerande golfklubb tillhanda före start. Icke-medlemmar i Aktiespararna som kvalificerar sig till Sverigefinal och då blir medlem i Aktiespararna erhåller inte återbetalning av den extra avgift som erlagts vid klubbkvalet.

 

Efteranmälan
Arrangerande golfklubb beslutar om eventuella efteranmälningar skall accepteras. Om tävlingen är fulltecknad skall golfklubben upprätta en reservlista där inplanering i icke fyllda bollar skall ske i turordning.

 

Återbud
Återbud efter anmälningstidens utgång skall alltid meddelas golfklubbens tävlingsledare. Om så icke sker är arrangerande golfklubb skyldig att rapportera detta till respektive hemmaklubb, vilket kan medföra avstängning. Anmäld spelare som uteblir utan att meddela återbud skall erlägga anmälningsavgift.  Spelare som lämnar återbud efter anmälningsdagens utgång men före utsatt starttid, har rätt att anmäla sig till annan kvaltävling men har inte rätt till eventuell återbetalning av avgiften.

 

Spelförutsättningar
Tävlingen spelas i tre klasser med fullt handicap och erhållna slag enligt gällande den aktuella golfklubbens slopetabell.
Klass A:
hcp högst 12,9, slaggolf, singel 18 hål med fullt handicap. (Bruttoscore – erhållna slag = nettoscore)
Klass B:
hcp 13,0-18,9 , slaggolf , singel18 hål med full handicap (Bruttoscore – erhållna slag =
nettoscore)
Klass C:
hcp 19,0-36, slaggolf, singel 18 hål med fullt handicap (Bruttoscore – erhållna slag = nettoscore)
(Högsta antal slag som räknas är, 8 på par 3 hålen, 9 på par 4 hålen och 10 på par 5 hålen)

Medlemskap i Aktiespararna är inget krav för spel på kvaltävlingarna.
För deltagande i Sverigefinalen är medlemskap i Aktiespararna obligatoriskt.

Spelarens handicap på tävlingsdagen gäller för klassindelning. Samma klass gäller även för Sverigefinalen.

Herrar spelar från gul tee, damer från röd tee, veteraner, (H75) får välja gul eller röd tee.
Damer (70) får välja röd eller orange tee, där sådana finns (obligatoriskt fr.o.m. 2017).

 

 

Rätt handicap i tävlingen
Aktieslaget följer rekommendationen angående genomförda handicapronder vilket innebär att fyra handicapronder under den senaste 12 månadersperioden måste finnas registrerade i GIT för att delta i kvalificeringen till Sverigefinal och prisutdelningen. Det är spelarens ansvar att bestämmelsen efterlevs. Oavsett handicapronder har alla rätt att spela kvaltävling, spela utom tävlan.

 

Direktkvalificering till Sverigefinal
Segrare i varje klass i en kvaltävling går direkt vidare till Sverigefinal oavsett antal spelare i klassen. Spelare som kvalificerat sig till Sverigefinal är automatiskt anmäld. Eventuell avanmälan eller återbud skall göras till Aktiespararna. Om så icke sker är tävlingskommittén skyldig att rapportera detta till respektive hemmaklubb, vilket kan medföra avstängning. Om deltagare avanmäler sig eller lämnar återbud till Sverigefinalen sker inget reservinträde. Deltagare som kvalificerat sig till Sverigefinal erhåller information om detta vid kvaltävlingen och genom ett separat utskick två veckor innan Sverigefinalen. I Sverigefinalen deltar spelare i samma klass som i kvalspelet men med aktuellt handicap.

Direktkvalificerad till Sverigefinalen är förra årets finalvinnare i A-klass, B-klass respektive C-klass. Övningsspel samma dag kan tillåtas i Sverigefinalen.

Sverigefinalen äger rum i på Gripsholms GK den 15-16 september 2017. Logi i dubbelrum med frukost, 2 golfdagar, 2 luncher och finalbankett betalas av Aktieslaget. Resor, inspel och eventuella tillägg eller förändringar görs på egen bekostnad.

 

Vinnare i Sverigefinalen
Segrarna i de tre klasserna i Sverigefinalen erhåller inteckning i vandringspriset Guldklubban som är ständigt vandrande. Dessutom erhålls en mindre golfklubba och vinnarna får en resecheck för golfspel utomlands. Prisutdelning sker direkt efter sista dagens golfspel från ett prisbord som följer Golfförbundets riktlinjer.

 

Spelinformation - viktigt
Startlista, tider och program anslås av respektive golfklubb på datum som klubben bestämmer. Efteranmälda kontaktar respektive golfklubb för information om plats i tävlingen. För information om lokala regler ansvarar respektive golfklubb. Lottning och spelordning sker klassvis. Spelordning är om möjligt 3-bollar.
Startordning är efter lägsta handicap om annat ej angivits. Start från flera tees kan också tillämpas. Deltagare skall i god tid före start uppvisa medlemskort i av Svenska Golfförbundet erkänd golfklubb. Avsaknad av medlemskort eller intyg från hemmaklubb kan medföra diskvalifikation.

Lokala regler tillhandahålls av respektive golfklubb. Övningsområden anges av respektive
golfklubb. Spelare får inte övningsspela samma dag på kvalbanan före tävling. Respektive golfklubbs regler för avståndsmätare gäller. Spelare som har för avsikt att använda avståndsmätare kontaktar golfklubben för att ta reda på vad som gäller.

Spelare med lägst handicap i bollen är ansvarig för golfvett och speltempo. Bristande golfvett och långsamt spel skalanmälas till tävlingskommittén. Brott mot dessa föreskrifter kan medföra plikt eller diskvalifikation. Vid sen ankomst till start ådrager sig spelaren 2 slags plikt om spelaren hinner slå ut inom 5 minuter från utsatt tid. För senare ankomst än 5 minuter gäller diskvalifikation. Speltempo. Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett spelordning och oavsett varifrån såvida ”boll” inte håller sin plats på banan, dvs. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller har ett tomt hål framför sig eller på annat sätt bedöms spela för långsamt på någon del av banan skall tävlingsledning eller domare påkallas. Därefter kan varning komma att ske vilket spelarna i bollen skall underrättas om. Om tillsagd spelare därefter överskrider tidsgränsen eller spelar långsamt skall föreskrifterna i spel- & tävlingshandboken tillämpas.

Vid lika resultat går lägst antal erhållna slag före, därefter lägsta resultat sista 9,6,3,1 hålen,
därefter sker lottning. Om kvaltävling måste avkortas p.g.a. dåligt väder eller annan orsak
är det kvaltävlingsansvarige som beslutar hur resultatet ska beräknas. Om tävlingen helt ställs in erbjuds möjligheten till de andra kvaltävlingarna som ingår i Aktieslaget.

Protester skall snarast anmälas till tävlingskommittén i golfklubben, som skall fatta slutgiltiga beslut innan prisutdelning.

Värdet på priser är inom ramarna för SGF:s amatörbestämmelser. Prisutdelning sker i anslutning till avslutat spel vid kvalspel och Sverigefinalen och kommer att rymma c:a ett pris per var sjunde deltagare. Eventuell vinstskatt betalas av respektive vinnare/spelare.

 

Tävlingsledning
Huvudansvarig tävlingsledare för kvaltävlingarna utses av arrangerande golfklubb.

Tävlingsansvarig för Beijer Alma Trophy, Maud Lindh, Uppsala, 0708-55 66 66, maud.lindh@live.se

Tävlingsadministration Aktiespararna, ansvariga Sverigefinalen:

Jan Berglund,0708-37 59 39, tävlingsledare, jan.berglund@jbec.se
Maud Lindh, Uppsala, 0708-55 66 66, maud.lindh@live.se
Claes-Göran Olsson, 0708-13 91 28, projektledare, claesgoran.olsson@aktiespararna.se

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.