Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Aktieträff - Industrivärden, Bergman & Beving & Beijer Ref AB

  Presentation av medverkande bolag

  wysiwyg_image

  Bergman & Beving presenteras av Magnus Billfalk

  Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Verksamheten är indelad i tre rörelsesegment: Building Materials, Workplace Safety och Tools & Consumables Bland annat med varumärken sonm, Essve, FireSeal, Arbesco, Guide, Skydda, Luna, Mareld m.fl Bolaget grundades 1906 av ingengörerna Arvid Bergman och Fritz Beving. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.
  Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

  wysiwyg_image

  Industrivärden kommer att presenteras av Kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall

  Industrivärdens affärsidé är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av riskprofil skall aktieägarna ges en totalavkastning som är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.

  Verksamheten bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys och utvärdering av existerande och nya potentiella innehav. Det aktiva ägandet utövas genom engagemang vid beredning av styrelseval, styrelserepresentation, utvärdering av styrelse, VD och företagsledning samt genom att följa och påverka innehavsbolagens övergripande utveckling.

  Industrivärden är stor ägare i Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Essity, Skanska, ICA Gruppen, Ericsson, SCA och SSAB.

  Industrivärden bildades av Handelsbanken 1944 i syfte att samla och dela ut de aktieinnehav som banken erhöll, efter 1930-talskraschen, till bankens aktieägare.

  Affärsidé

  Värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande, baserat på Industrivärdens styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, djup kunskap och erfarenhet av aktivt ägande, en stark påverkansposition, finansiell styrka och ett omfattande nätverk.

  Mål

  Öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till aktieägare vilken överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil ska aktieägarna ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.

  Strategi

  Kapitalförvaltningen bygger på en strukturerad investeringsprocess med kontinuerlig analys och utvärdering av existerande och nya potentiella innehav. Den bedömda avkastningspotentialen för existerande investeringar ska, med beaktande av kontinuitet och långsiktighet, ställas mot avkastningspotentialen för potentiella nyinvesteringar. Industrivärden ska dessutom ta en tydlig aktiv ägarroll i syfte att öka värdet i aktieinnehaven.

   

  wysiwyg_image

  Beijer Ref presenteras av Maria Rydén CFO. 

  Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

  Det bärande konceptet är inriktningen på handelsverksamhet och distribution av kylkomponenter, kylsystem och luftkonditionering. Affärsmodellen bygger på Business-To-Businessverksamhet (B2B). 

  Resurserna koncentreras främst till grossistverksamheten, men även till att satsa på egen tillverkning av avancerade miljövänliga kylsystem. Beijer Ref ska fortsätta växa genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv på befintliga och nya marknader i Europa och övriga världen. Koncernen ska prioritera långsiktighet och stabilitet i sina affärsrelationer.

   

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.