Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-26

SEB ser potential för framtida stabilitet i Volvo

I fredags kom Volvo med rapport och det underliggande rörelseresultat översteg konsensusprognosen med åtta procent men var tre procent sämre än ifjol. Även orderintaget överträffade konsensus, med två procent, men minskade med elva procent mot i fjol.

Det skriver SEB i en analys.
 
Den solklara behållningen med 2016 års första kvartalsrapport var rörelseresultatsförbättringen, med en marginal inom lastvagnar som ökade med 0,5 procentenheter till 7,8 procent från i fjol. Trots att leveranserna av lastvagnar i Nordamerika föll med 33 procent från motsvarande period förra året levererade Volvo ett respektabelt resultat. Det visar på bolagets förbättrade förmåga att bemöta de kraftiga svängningarna i marknaden, jämfört med den historiska oförmågan.
 
Stabiliteten för resultatet över tiden är Volvos svaghet och är även orsaken till varför värderingen för biltillverkaren alltid varit lägre än branschkollegan Scanias.

Volvo har varit allmänt känt som ett volatilt bolag. Det gäller både bolagsspecifikt men också tydligt påverkat av att lastvagnsmarknaderna globalt allt som oftast påvisat svängningar de senaste 15 åren. Förhoppningen är nu att en genomgående resultatstabilitet potentiellt skapats. Lastvagnsdivisionens utveckling är positiv, det är klart den viktigaste faktorn för aktiens utveckling, enligt SEB.
 
SEB har höjt sina operationella vinstprognoser med sju procent för innevarande år, fem procent för 2017, och två procent för 2018. Banken anser att Volvo kan bli ett direktavkastningsalternativ för nordiska investerare med nettokassa och låga investeringsbehov, men först under 2017. Direktavkastningsprognos intecknar 3,3 procent för verksamhetsåret 2016 och 3,8 procent för 2017. Det är inget tydligt direktavkastningsalternativ för investerare som söker säker utdelning, men uppfattningen om att Volvo "alltid kommer vara" ett volatilt bolag kan komma att förändras under de kommande två åren. Därmed medföra en högre tilltro till aktiens återkommande utdelningar, med högre värdering som en följd, menar banken. Utöver ordinarie utdelningar kan extrautdelningar komma, som en följd av en möjlig överkapitalisering av balansräkningen. Sannolikheten är stor att detta inte sker förrän om två till tre år
 
För de kommande kvartalen räknar SEB med att den amerikanska lastvagnsmarknadens kollaps kommer stabiliseras och därefter vänder till en bättre marknad under det andra halvåret. . Aktien rankas Köp.

Författare Redaktionen