Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q1 2019 (1 januari - 31 mars 2019)

Nettoomsättningen för Q1 2019 uppgick till 32 126 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till -3 958 Tkr. I rörelsekostnaderna ingår
8,5 MSEK i kostnader för marknadsföring, kampanjer och uppbyggnad av
organisationen. Resultatet före skatt blev -4 951 Tkr. Resultatet
efter skatt uppgick till -4 951 Tkr och resultatet per aktie uppgick
till -0,09 kr.

VD kommentar

Tillväxten fortsätter
Vi inledde året med en fortsatt stark tillväxt. Nettoomsättningen
ökade med 35 procent till 32,1 MSEK jämfört med första kvartalet i
fjol samtidigt som antalet kunder ökade med 34 procent till 40 700.

Den fortsatt starka tillväxten visar att vår strategi fungerar väl -
att tillhandahålla en komplett teknikplattform till
tjänsteleverantörer såsom redovisningsbyråer, banker, finansiella
institutioner samt direkt till mellanstora och större företag. Vi gör
byråerna och finansiella institutioner till våra partners, genom att
förse dem med ett komplett och framtidssäkrat system. Systemets
funktioner kan våra kunder på attraktiva villkor direkt sälja vidare
till sina kunder, samtidigt som de ökar sina affärsvolymer och
förflyttar sig högre upp i värdekedjan. Mycket liten kapitalbindning
behövs och investeringen betalar sig snabbt, då våra partners
förvärvar en god marginal genom att vidaresälja lösningen till
slutkunder.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4 Mkr. Resultatet
återspeglar vår strategi att under 2018 och 2019 investera
signifikant i den svenska marknaden och lägga grunden för tillväxt i
hela Norden.

Kampanjer ger resultat
De marknadskampanjer vi genomför på den svenska marknaden ger gott
resultat. Under första kvartalet sålde vi abonnemangsavtal till ett
värde motsvarande 37 procent av den abonnemangsportfölj vi hade när
året började. Våra säljare har dessutom en växande pipeline med
intresserade kunder vilket bådar gott för framtida försäljning.

Vi bygger organisation
För att hantera tillväxten investerade vi starkt i organisationen. Vi
växer snabbt och är för närvarande 23 medarbetare i Sverige. Under
första kvartalet har vi fortsatt att anställa, både för försäljning
och för att kunna onboarda flera redovisningsbyråer, banker och
slutkunder. Vi kommer att fortsätta investera i fler anställda i
framtiden.

Vi bygger organisationen för att stödja vår fortsatta tillväxt men
också för att säkerställa ett bra stöd för kunderna när de byter till
24SevenOffice. Samtidigt investerar vi i försäljningskampanjer vilket
sammantaget innebär att vi under ett uppbyggnadsskede får högre
kostnader utslaget per kund än vad vi räknar med att ha långsiktigt.
. I rörelsekostnaderna ingår investeringar i marknadsföring, teknik
och uppbyggnad av organisationen i Sverige. Utan dessa kostnader
skulle rörelsemarginalen ha varit på 14%.

AI bygger framtiden
Parallellt med satsningarna för att bygga upp den svenska marknaden
investerar vi i teknologi och innovation för att säkerställa att vår
produkt håller mycket hög klass. Den AI-motor vi lanserade i fjol är
en viktig del i denna satsning och vi fortsatte att rulla ut den hos
kunder under första kvartalet. I dagsläget använder fler och fler
redovisningsbyråer AI-motorn tillsammans med sina kunder och under
första kvartalet skickade vi våra första fakturor för AI tjänsten. De
byråer som använder sig av AI och anpassar sin affärsmodell till den
nya tekniken kommer att bli framtidens vinnare.

AI är det ena av två skäl till att vi räknar med att den bransch vi
verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra
är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera
finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att
digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd
kvalificerade tjänstemannaarbeten. Redovisningsbyråerna står tidigt i
kön och omvandlingen kommer att gå snabbare än de flesta tror. För
att överleva måste byråerna därför inom de närmaste åren utveckla
andra affärsmodeller än dagens timfakturering.

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi är först i Norden
med att erbjuda en AI-motor och vi har byggt den med 20 års data från
digitalt bokförda fakturor. Vår affärsmodell gör oss till vinnare när
våra partners växer. Våra partners genererar idag 60 procent av vår
tillväxt. Den mest väsentliga partnerkanalen består av
redovisningsbyråer, men vi arbetar aktivt för att utvidga denna.
Förutom byråer så har vi idag starka partners så som Telenor och
olika finansiella institutioner och banker.

Framtidsutsikter
Det fina med vår affärsmodell är att den gör både oss och
redovisningsbyråerna till vinnare. I Norge växer de byråer som
använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Vi
ser en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som
möjliggör för oss att fortsätta växa.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice
Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 maj 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002,
används idag av 40 700 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG
som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som
helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom
ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16552/2805021/1038654.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.