Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-02

2cureX: Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ)

Idag, den 2 april 2019, hölls extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Camilla Huse Bondesson nyväljs som
styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att entlediga Juan Farré,
Simon Hesse Hoffman samt Ulrich Spengler, som på deras egen anmodan
önskat avgång ur styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, med
aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara
ett belopp om högst

25 000 000 kronor i total emissionslikvid.
Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid
registrering av besluten.

Malmö i april 2019
2cureX AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Maarten van der Linden, Chief Business Officer
Chief Executive
Officer
E-post: E-post: ml@2curex.com
ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 Telefon: +45 22 90 24 69
53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin.
De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark,
Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/16432/2778804/1018912.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.