Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

AAK AB: AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2019 - stark resultattillväxt och strategisk lansering av ny portföl...

AAK-koncernen

· Volymerna uppgick till 565.000 ton (550.000 ton), en organisk
tillväxt med 3% (6%).

· Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på
19 mkr, uppgick till 518 mkr (454 mkr), en förbättring med 14%.

· Nettoresultatet uppgick till 362 mkr (310 mkr), en ökning med 17%.

· Vinsten per aktie ökade med 18% och uppgick till 1,42 kronor (1,20
kronor).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 408 mkr
(396 mkr).

· Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed,
ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5%
(15,8% den 31 december 2018).

Affärsområden

· Food Ingredients - rörelseresultatet förbättrades med 18% till 346
mkr (292 mkr).

· Chocolate & Confectionery Fats - rörelseresultatet uppgick till
177 mkr (169 mkr), en ökning med 5%.

· Technical Products & Feed - rörelseresultatet uppgick till 35 mkr
(32 mkr), en ökning med 9%.

VD:s kommentarer
Vår starka resultattillväxt fortsatte under andra kvartalet, främst
tack vare Food Ingredients. Även Chocolate & Confectionery Fats och
Technical Products & Feed bidrog till resultattillväxten.

Den organiska volymtillväxten uppgick till 3% (6%), där Chocolate &
Confectionery Fats stod för den starkaste volymtillväxten med en
ökning på 15%.

Rörelseresultatet uppgick till 518 mkr, en förbättring med 14% jämfört
med föregående år och ett rekordhögt rörelseresultat för ett andra
kvartal. Vinsten per aktie ökade med 18% och kassaflödet från den
löpande verksamheten var bra.

Food Ingredients visade en fortsatt stark trend och förbättrade
rörelseresultatet med 18%. Mejeri- och bagerisegmenten samt
Foodservice gick särskilt starkt, men även Special Nutrition bidrog
till tillväxten. Den starkaste regionala utvecklingen var i USA,
Norra Latinamerika och Asien.

Chocolate & Confectionery Fats hade ännu ett bra kvartal och vi ser en
fortsatt stark efterfrågan på högförädlade lösningar. Den starkaste
utvecklingen var i Europa och Södra Latinamerika. Som förväntat var
råvaruutbytet lägre än normalt, vilket hade en fortsatt negativ
inverkan på rörelseresultatet. Våra investeringsprojekt för att öka
kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan och
förväntas vara klara innan årets slut.

Technical Products & Feed förbättrade rörelseresultatet med 9%, trots
ett mycket starkt 2018. Den starka utvecklingen berodde främst på
foderverksamheten.

Viktiga strategiska händelser under kvartalet omfattar lanseringen av
AkoPlanet?, vår nya portfölj av skräddarsydda lösningar för
livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ till
kött-, mejeri- och glassprodukter. Vi har även lanserat COBAO? Pure,
en banbrytande chokladlösning som står emot värmerelaterad blomning,
fördröjer migrering och ger längre hållbarhet.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög
förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete
med kunderna, och vi upplever att trenderna inom våra marknader är
gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska
inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 16 juli 2019, offentliggör
delårsrapporten för andra kvartalet 2019, hålls en press- och
analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i
konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s
hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

(fredrik.nilsson@aak.com)

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019, kl.
11:00 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och
fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och
nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår
breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och
värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr,
bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade
expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och
fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder
kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna
kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20
olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder
och fler än 3.700 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aak-ab/r/aak-s-delarsrapport-for-det-andra-kv...
https://mb.cision.com/Main/871/2864198/1078201.pdf
https://mb.cision.com/Public/871/2864198/90eaf1f47253917f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.