Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-02

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten
i TBS Group AB avseende följande områden.

· Behov av demofartyg
· TBS Marine Services - ny rederiverksamhet
· Offertläget i TBS

TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom
TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine och
Industries.

Marine tillverkar underhållsfartyg av olika slag, främst används dessa
för underhåll av vindkraftsverk och liknande anläggningar till havs.
Marine tillverkar även färjor för passagerartransport, vanligen i
kustnära städer med höga krav på miljövänlig drift och nytänkande
teknik. Inom Industries produceras olika sorters kompositprodukter
för industriella syften. Det kan röra sig om byggbodar, skarvhus
eller skivor för insynsskydd samt komponenter till bullerplank.

TBS Yard erbjuder miljövänliga fartyg med lång livslängd

TBS Yard har ett unikt erbjudande där 25-40 meter långa
underhållsfartyg tillverkas i kolfiberkomposit vilket ger lägre vikt,
lägre förbrukning och betydligt längre livslängd än traditionella
aluminiumfartyg. Katamaranskrovet bidrar även till högre sjöduglighet
vid svåra förhållanden. Därutöver erbjuder vi miljövänliga drivlinor
t ex diesel/elektriska motorer, alternativt gaskonverterade motorer
eller bränsleceller.

Kunderna består normalt av europeiska rederier som betjänar ägare av
vindkraftsparker med transporter och underhållsarbeten. Främst
transporterar man personal och material till olika anläggningar, ett
arbete som ofta sker under svåra förhållanden vilket ställer höga
krav på både fartyg och besättning.

Vi har idag dialog med 3 specifika kunder rörande totalt 6 fartyg till
ett sammanlagt ordervärde om ca 250 miljoner kr. Just dessa kunder
önskar i första hand hyra fartygen vilket medför ett
finansieringsproblem för TBS Yard vad gäller produktionen.

Branschen är konservativ och få vågar beställa utan att kunna se
produkten först. Därmed uppstår ett behov av att bygga ett eller
flera "demofartyg" att visa för spekulanter och därigenom snabbare
kunna slutföra affärer.

TBS Marine Services - ny rederiverksamhet

I syfte att lösa produktionen av ett "demofartyg" samt kunders
önskemål om att initialt hyra fartygen, söker TBS Group finansiering
för att starta ett rederi, TBS Marine Service AB (TBSMS) vilket då
blir ett systerbolag till TBS Yard AB.

Rederiet (TBSMS) tecknar bindande charteravtal med sina kunder där
kunderna chartrar fartygen av TBSMS med eller utan besättning i minst
4 år med köpoption. Efter 4 år kan kunden välja mellan att köpa
fartyget till gällande restvärde eller fortsätta hyra till en förhöjd
avgift. Avtalet säkras i sin helhet av kundens ägare eller via en
bankgaranti från kunden. TBSMS beställer fartygen av TBS Yard till
gällande marknadspriser vilket skapar sedvanliga intäkter till TBS
Yard. Rent operativt medför modellen att TBSMS blir lönsamt redan
första året.

Med hyresavtalen som grund söker TBSMS nu stöd från en finansiell
partner som kan garantera att de köpta fartygen kan betalas vid
leverans. Så fort dessa förhandlingar är klara och TBSMS erhållit
adekvat garanti, kan TBSMS lägga en beställning på ett eller flera
fartyg hos TBS Yard. Vår förhoppning är att detta sker under hösten
2019. Om förutsättningar för finansiering finns, räknar vi med att
TBS Yard över tid ska kunna erhålla beställningar på upp till 6
fartyg av TBSMS för snarast möjliga produktionsstart.

TBSMS är inte bildat ännu utan kommer att bildas när och om
finansiering uppnås.

Offertläget i TBS

Den offertstock TBS Yard har utestående uppgår liksom tidigare
kommunicerat till ca 1 miljard kr fördelat på knappt 15 offerter (här
ingår ovan nämnda fartyg). När vi vinner affärer så kommer detta
kommuniceras, det har inträffat ännu varför vi fortsätter driva de
olika projekten tillsammans med våra kunder.

Att bedöma affärschansen i de olika projekten är mycket svårt, det kan
bli noll kronor dvs inga affärer alls, eller så får vi order från
samtliga kunder. Vår förväntan är att vi erhåller order i 20-30% av
fallen men vi betonar att detta är förväntningar där vi helt enkelt
inte vet utfallet än.

Om TBS Group lyckas finansiera en satsning på TBS Marine Services så
medför det betydligt ökad orderchans för de 250 miljoner kr som är
offererade till berörda kunder. Vi skapar även en flerårig full
beläggning för TBS Yard samtidigt som TBSMS kommer generera vinster i
rederiverksamheten under flera år framöver.

Slutligen når vi ett mycket viktigt mål, nämligen att vid varje ny
offertsituation kunna visa upp ett "demofartyg" som kunden kan
provköra och utvärdera. Vi arbetar intensivt med att så fort som
möjligt komma i mål med TBS Marine Services även om vi idag inte kan
garantera framgång i arbetet.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

------------------------------------

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-g...
https://mb.cision.com/Main/15414/2923233/1116991.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.