Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Acando: Acando Bokslutskommuniké 2018

Kvartalet 1 oktober - 31 december 2018

· Nettoomsättning 797 MSEK (693)
· Rörelseresultat 83 MSEK (87)
· Rörelsemarginal 10,4 % (12,5 %)
· Resultat efter skatt 63 MSEK (67)
· Resultat per aktie 0,60 SEK (0,64)

Ackumulerat 1 januari - 31 december 2018

· Nettoomsättning 2 826 MSEK (2 444)
· Rörelseresultat 264 MSEK (243)
· EBITA-resultat före engångskostnader 274 MSEK med en marginal om
9,7 %

· Rörelsemarginal 9,4 % (10,0 %)
· Resultat efter skatt 209 MSEK (180)
· Resultat per aktie 2,01 SEK (1,73)
· Likvida medel 56 MSEK (90)
· Styrelsen avser att föreslå stämman att besluta om en utdelning om
1,45 SEK (1,40) per aktie, motsvarande totalt ca 151 MSEK (145)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

2018 som helhet blev ännu ett rekordår för Acando. Vi fortsätter att
växa och vår omsättning uppgick till 2 826 MSEK på helåret, vilket är
en tillväxt om 16 procent. Även vinsten växte, vi gjorde vår högsta
vinst någonsin för ett helt verksamhetsår, 274 MSEK exklusive
engångskostnader. Det är en vinsttillväxt om 13 procent, även om vi
under det kalendermässigt svagare fjärde kvartalet inte når upp till
samma vinstmarginal som föregående år. Vinsten per aktie blev också
högre än någonsin och vi föreslår Årsstämman att dela ut det största
beloppet någonsin, 151 MSEK till våra ägare. Vi avslutade året med
att vara 2 120 medarbetare, fler än så har vi aldrig varit vid ett
årsskifte. Samtidigt har vi ökat vår relevans både genom att utveckla
vårt erbjudande inom de mest transformativa kundsegmenten, men också
fördjupat vår kompetens genom spetsiga förvärv där möjligheten
funnits. Vi är nu väl rustade för en fortsatt expansion genom att
växa vår position inom Microsoft Dynamics tvärs landsgränserna då
vårt förvärv av Anywhere.24 i Tyskland nu är fullt integrerat. Även
vår ambition att skapa en innovationsdriven design studio under
varumärket itch är etablerat och vi ser en stor potential i att skapa
helt nya möjligheter både som ett väldefinierat erbjudande kopplat
till accelererad innovation men också som en del av hela Acandos
erbjudande. I vår norska verksamhet har vi under 2018 byggt ett
erbjudande från avancerad inbyggd teknologi, IOT, design till
avancerad datadriven analys som gör oss unika när vi nu integrerat
även Inventas i vår erbjudandestruktur.

Vår position stärks kontinuerligt och vårt samlade erbjudande möter en
god marknad där efterfrågan på teknologier, innovation och
effektivisering nu också allt mer ställer krav på ett uthålligt
perspektiv i fråga om både klimat och samhälle. Under året har vi
kompletterat vår finansiella uppföljning med ett kvalitativt underlag
för hur vi bättre kan skapa positiva effekter runt oss. Vi har bland
annat stöttat process och lösningsutveckling för att flytta
transporter från flyg till sjöfrakt för ett globalt läkemedelsföretag
och på så sätt skapat förutsättningar för signifikant lägre
utsläppsnivåer, vi har skapat möjligheter för en mer transparent och
effektiv hantering av medborgaransökningar i ett europeiskt land
genom moderna digitala interaktionskanaler och vi har effektiviserat
vårdsystem och förbättrat patientupplevelser genom användande av AI
baserade planeringslösningar. Sammantaget kan vi konstatera att vår
förmåga att kombinera teknologins alla möjligheter med ett
förhållningssätt till användare, kunder och organisationer ger oss en
unik möjlighet att skapa värde tillsammans med våra kunder. Inte bara
kommersiella och finansiella värden, utan också värden som bidrar
till ett bättre samhälle och en mer hållbar värld.

Vår största utmaning, som också präglat kvartalet och helåret, är att
fortsätta attrahera de bästa talangerna inom ett brett
kompetensspann. Efterfrågan är större än tillgången och konkurrensen
om medarbetare är tydligare än någonsin. Vi accelererar våra
talangprogram, ökar vår rekrytering direkt från universitet och
högskolor, samtidigt som vi erbjuder de mest utvecklande uppdragen i
de mest spännande områdena. Vi fortsätter utvecklas, våra kunder och
medarbetare är lika viktiga delar i detta. På så sätt kan vi
fortsätta skapa en värld av större förmågor, "A more capable world".

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019
klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och
insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och
mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har
cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över
2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-bokslutskommunike-2018,c2735067
https://mb.cision.com/Main/740/2735067/987373.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.