Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Acarix AB: Acarix får återkoppling från tyska myndigheter gällande ansökan om kostnadsersättning

Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 12 mars 2020

Acarix får återkoppling från tyska myndigheter gällande ansökan om
kostnadsersättning

Acarix AB (publ) meddelade idag att bolaget har fått feedback från de tyska
myndigheterna, Federal Joint Committee, G-BA, på ansökan om
kostnadsersättning för CADScor®System i Tyskland.

?I vår pågående dialog med de tyska myndigheterna, G-BA, har vi nu fått en
första, bekräftande feedback på vår ansökan. De menar på att CADScor®System
representerar en lovande teknologi samt att produkten har potential att
passa inom den tyska sjukvården, vilket är positivt?, sade Per Persson, vd
för Acarix. ?Ansökan fortsätter nu till nästa steg då G-BA granskar Acarix
senaste kliniska bevis och pågående studier. Alternativt föreslås en lokal
tysk bekräftande studie. Vi förväntar oss ytterligare kommentarer under
mitten av året?.

I en relaterad kommentar sade professor Christian Hamm, Kerckhoff-Klinik,
Bad Nauheim, Tyskland: ?Det är mycket bra att de tyska myndigheterna ger
denna möjlighet till en innovativ och lättillämpad diagnostisk metod. Vårt
sjukhus har varit involverat i de kliniska studierna och stödjer den
fortsatta utvecklingen?.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 13.30 CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor
som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av
hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett
allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in,
bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen.
Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en
säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på
inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en
viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte
behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco
Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00,
info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

* Acarix_PR_GBA_SVE

Författare Hugin Nyheter