Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Acosense AB: Acosense offentliggör memorandum avseende företrädesemission

Acosense AB:s styrelse fattade beslut om en företrädesemission den 10
maj 2019 i kraft av det bemyndigande som beslutats av årsstämman den
6 maj 2019. Nyemissionen avser Units i form av aktier och
teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Memorandumet avseende Företrädesemissionen kommer inom kort att hållas
tillgängligt på Acosense hemsida www.acosense.com, på G&W
Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se, samt på
emissionsinstitutets hemsida www.aktieinvest.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Sydkorea, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Företrädesemissionen i sammandrag
Nyemissionen omfattar högst 12 893 400 Units som emitteras till en
kurs om 1,45 SEK per styck och teckningstiden löper mellan den 21 maj
och 7 juni 2019. Varje Unit bestående av en nyutgiven aktie och en
vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 där tre (3)
teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under
perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till ett
pris om 1,75 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets
aktiekapital med högst 2 578 680 SEK från 1 289 340 SEK till 3 868
020 SEK. De i Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt
utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 859 560 SEK.
Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets
ledning, styrelse och större ägare, som tillsammans med
garantiförbindelser från ett konsortium syndikerat av G&W
Fondkommission innebär att ca 72 % av emissionens totala belopp är
garanterat. Dessa åtaganden och garantiförbindelser är dock inte
säkerställda med bankgaranti, deponerade belopp eller dylikt.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en
informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med
förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska
teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive
bank eller annan förvaltare. Utfallet i Erbjudandet beräknas
offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring
den 12 juni 2019. Styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut
om att förlänga tiden för teckning.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Acosense i samband med företrädesemissionen
är G&W Fondkommission. Aktieinvest FK AB är utsett till
emissionsinstitut i transaktionen.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att
optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen
utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett
unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och
dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av
bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas
aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal
skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till
förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då
teknikplattformen är så kallad icke-invasiv, alltså inte är i kontakt
med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av
processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan
således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och
optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta
kostnader, ökad kvalitet, ökat råvarutnyttjande samt minskad energi-
och miljöbelastning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acosense-ab/r/acosense-offentliggor-memorandu...
https://mb.cision.com/Main/15410/2819992/1048898.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.