Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Acrinova: Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar idag att bolaget förändrar
sin förvärvsplan som kommunicerades den 22 maj 2019. I styrelsens
tidigare förslag till beslut om förvärv ingick tre fastigheter;
Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12. Med anledning av att
säljaren av Lavetten 38 dragit tillbaka sitt erbjudande om
försäljning meddelar styrelsen nytt förslag till beslut, förutsatt
godkännande på extra bolagsstämma, om förvärv av de två fastigheterna
Trävaran 3 och 50 procent av Trävaran 12. För mer information om
besluten, inklusive motivering för avsteg från aktieägarnas
företrädesrätt, hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma.

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet

De aktuella fastigheterna är Trävaran 3 och Trävaran 12, vilka är
kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Trävaran 3
huserar idag Trelleborgsfilialen av byggvarukejdan Byggmax och har
ett marknadsvärde om 12 MSEK. Den andra fastigheten (Trävaran 12),
som Acrinova kommer förvärva till 50 %, utgörs av en sportanläggning
med gym och padelbanor. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 51
MSEK. Samtliga värderingar ovan är oberoende och är utförda av Civ.
Ing. Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi AB. Den totala
köpeskillingen för de två förvärven är fastställd till totalt 8 119
350 SEK, vilken är planerad att betalas dels kontant

(4 619 350 SEK) och dels genom en riktad nyemission av högst 150 000
aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 SEK, beräknat efter
den aktieuppdelning som är föreslagen att beslutas om på kommande
extra bolagsstämma) i Acrinova till Malmöhus Invest AB. Priset enligt
ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de
inhämtade externa värderingarna och dels avtalsförhandlingar parterna
emellan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 juni 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/acrinova-meddelar-forandring-av-pl...
https://mb.cision.com/Main/12091/2844712/1065531.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.