Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Active Biotech: Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet - extra bolagsstämma den 4 april 2019

Lund Sverige, 13 mars, 2019 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI)
tillkännager att Active Biotech har
ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett
nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.
Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK.

Active Biotech AB (publ) är indirekt ägare av fastigheten Forskaren 1 i Lund.
Sedan en tid tillbaka har bolaget haft fastigheten ute till försäljning.

Den 1 februari 2019 meddelade Active Biotech att bolaget erhållit ett
indikativt, icke-bindande bud på fastigheten om 275 MSEK från ett nybildat
investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB samt att styrelsen i
Active Biotech ställt sig positiv till Esteas bud.

Efter slutförd due diligence-undersökning och Esteas anskaffning av
förvärvsfinansiering har Active Biotech och Estea träffat avtal om
överlåtelse av fastigheten. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar
fastighetens bokförda värde. Tillsammans med den nyemission om cirka 47 MSEK
som genomfördes under 2018 förväntas likviden från försäljningen av
fastigheten finansiera bolagets verksamhet enligt nuvarande verksamhetsplan.
Försäljningen av fastigheten innebär ett likviditetstillskott om cirka 70
MSEK.

"Vi är mycket glada att vi kommit överens med Estea om försäljning av
fastigheten. Försäljningen ger ett likviditetstillskott vilket säkerställer
finansieringen av verksamheten framöver",säger Helén Tuvesson, VD för Active
Biotech.

Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, har på önskemål av Estea
förklarat sig beredd att medverka med upp till 40 procent av Esteas
egenkapitalfinansiering. Överlåtelsen är därför villkorad av att Active
Biotechs aktieägare godkänner överlåtelsen. Extra bolagsstämma hålls den 4
april 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat
pressmeddelande idag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

För mer information hänvisas till styrelsens redogörelse, jämte oberoende
värderingsutlåtande, som hålls tillgängliga hos bolaget på Scheelevägen 22 i
Lund och påwww.activebiotech.com.

Lund den 13 mars, 2019

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, Verkställande direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i
utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd.
Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod
och SILC. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB är skyldigt att
offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars, 2019,
kl.18.00.

AB ang avtal om bolagets fastighet - extra bolagsst. 4 april 2019
http://hugin.info/1002/R/2238449/882064.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.