Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Active Biotech: Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE

Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Peter
Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Michael Shalmi och
Uli Hacksell till nya styrelseledamöter. Stämman beslöt att utse Michael
Shalmi till ny styrelseordförande. KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
styrelsen ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000
kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman
beslöt vidare att Michael Shalmi därutöver ska kunna erhålla skälig
marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget, utöver normalt
styrelsearbete.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen ska bestå av representanter för de i slutet av september 2019
tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Beslöts vidare om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier
och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet
aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Lund den 23 maj 2019

Active Biotech AB (publ)
Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner
sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics
Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod,
paquinimod och SILC. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2019, kl.20.00.

190523_Årstämma
http://hugin.info/1002/R/2245088/886790.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.