Du är här

2018-09-13

Active Biotech: Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på "European Huntington...

PRESSMEDDELANDE

Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom
presenteras på den vetenskapliga konferensen "European Huntingtons Disease
Network (EHDN) plenary meeting 2018"

Lund den 13 september, 2018 -Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar
idag att initiala data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i
Huntingtons sjukdom kommer att presenteras av Global Coordinating Principal
Investigator, Dr Ralf Railmann vid den vetenskapliga konferensen "European
Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018" som hålls i Wien
14-16 september. Resultaten kommer att presenteras muntligt vid en session
den 16 september samt som en poster med titeln "LEGATO-HD Study: A phase 2
study assessing the efficacy and safety of laquinimod as a treatment for
Huntington disease". Data som presenteras innefattar resultat på primärt och
sekundärt studiemål samt säkerhetsprofil. Fullständig analys av studien pågår
och ytterligare resultat kommer att presenteras framöver på vetenskapliga
konferenser.

Postern kommer att finnas tillgänglig på Active Biotech hemsida
(www.activebiotech.com) i anslutning till presentationen.

OM LEGATO-HD
LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som
potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien
utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen)
jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som en
försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem observerats i
multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive 1,5 mg. Inga
liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders behandling
jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört med placebo
uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet procentuell förändring
av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader jämfört med studiestart för
dosen 1,0 mg jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig
med den förväntade i patientpopulationen.

Fullständig analys av studien pågår och i de explorativa utfallen ingår
förändring av Unified Huntington's Disease Rating Scale - Total Motor Score
(UHDRS-TMS) och procentuell förändring i hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt
förändringar i uppmätt motorisk funktion, kognitiv funktion,
funktionskapacitet och hjärnvolymer för doserna 1,0 respektive 0,5 mg var för
sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade biverkningar, kliniska
laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska undersökningar och
självmordsbenägenhet.

Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och
European Huntington's Disease Network. Studien är registrerad som NCT02215616
på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är 2014-000418-75.

Lund den 13 september, 2018
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95
Email:helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44
Email:hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i
utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd.
Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod
och SILC. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september, 2018, kl.
11.00.

Presentation av LegatoHD på EHDN
http://hugin.info/1002/R/2215910/865291.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.