Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Active Biotech: Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen "...

PRESSMEDDELANDE

Lund den 3 maj, 2019 -Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att
data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom har
blivit utvalt att presenteras muntligt av Global Coordinating Principal
Investigator, Dr Ralf Reilmann vid den vetenskapliga konferensen "American
Academy of Neurology (AAN)" i Philadelphia, PA, 4-10 maj. Presentationen med
titeln "The efficacy and safety results of laquinimod as a treatment for
Huntington's Disease (LEGATO-HD)" kommer att hållas den 6 maj kl. 14.00 lokal
tid.

Abstraktet kommer att finnas tillgänglig på Active Biotech hemsida
(www.activebiotech.com) i anslutning till mötet.
OM LEGATO-HD

LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som
potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien
utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen)
jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som en
försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem observerats i
multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive 1,5 mg. Inga
liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders behandling
jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört med placebo
uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet procentuell förändring
av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader jämfört med studiestart för
dosen 1,0 mg jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig
med den förväntade i patientpopulationen.
I de explorativa utfallen ingår förändring av Unified Huntington's Disease
Rating Scale - Total Motor Score (UHDRS-TMS) och procentuell förändring i
hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt förändringar i uppmätt motorisk funktion
(Q-motor), kognitiv funktion, funktionskapacitet och hjärnvolymer för doserna
1,0 respektive 0,5 mg var för sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade
biverkningar, kliniska laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska
undersökningar och självmordsbenägenhet.
Resultat från studien har tidigare presenterats på vetenskapliga konferenser
under hösten 2018, "Huntington Study Group, HSG 2018" och "European
Huntington's Disease Network (EHDN )" årliga möte.
Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och
European Huntington's Disease Network. Studien är registrerad som NCT02215616
på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är
2014-000418-75.

Lund den 3 maj, 2019
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner
sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics
Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod,
paquinimod och SILC. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj, 2019, kl. 13.00.

Presentation LEGATO-HD AAN
http://hugin.info/1002/R/2243476/885659.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.