Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-28

AD CITY MEDIA: ORG TILLVÄXT 22% 1 KV, EBITDA-MARGINAL 12%

STOCKHOLM (Direkt) Ad City Medias nettoomsättning ökade organiskt med 22
procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående
år.

Nettoomsättningen uppgick till 34,2 miljoner kronor (27,8) och ebitda blev 4,1
miljoner kronor (4,4), vilket ger en marginal på 12,0 procent (16,0).
Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor 83,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,8 miljoner kronor
(0,8)

"Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra
kvartalet kommer visa på en stark försäljning", skriver bolagets vd Anders
Axelsson i rapporten.

Effekten av den utökade personalen samt att det under perioden förelegat
jämförelsestörande kostnader hänförliga till IFRS-konverteringen samt övriga
arvoden har medfört att kostnaderna ökat under kvartalet.

Detta i kombination med att det inom Retail Tech för perioden varit projekt
där marginalerna varit något lägre än historiskt har medfört att ebitda
minskat med -8 procent till 4,1 miljoner kronor, från 4,4 miljoner
motsvarande period föregående år, skriver vd.

Under kvartalet har Ad City Media övergått till IFRS vilket innebär att
bolaget räknat om jämförelseperioderna. Effekterna på resultatet under helår
2017 innebär en ökad vinst om 11,6 miljoner kronor och för första kvartalet
2017 på 2,8 miljoner kronor.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt