Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

ADDvise: Analysguiden: Marginalen fortsätter upp

Addvise levererade en rapport för det första kvartalet 2019 som visade
stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal
tack vare ökat fokus på kostnaderna. Rörelsemarginalen steg från 4,0
procent för ett år sedan till 5,8 procent. Ytterligare en positiv
faktor var den mycket starka utvecklingen i USA.

Addvise är en förvärvsintensiv koncern inom det medicinsktekniska
området. Kunderna finns till ungefär lika delar hos laboratorier och
hos sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande
marknaderna.

Bra försäljning

Koncernens försäljning ökade med 14 procent, jämfört med samma kvartal
föregående år. Det är dock väsentligt under vår helårsprognos på
drygt 40 procent, men det beror på att förvärvet av finska Sonar
försköts och kommer in i redovisningen först från och med april.

Kraftig resultatförbättring

Resultatet före skatt för det första kvartalet steg från minus 271 tkr
för ett år sedan till en vinst på 369 tkr. Några störningsposter i
resultatet har inte specificerats för något av åren. Förbättringen
syns även i rörelseresultatet, som ökade till 4,5 miljoner kronor (f
å 2,7). Det gav en rörelsemarginal på 5,8 procent, vilket är den näst
högsta marginalen för något första kvartal under de senaste sju åren.
Bara fyra av kvartalen sedan 2012 har haft en högre rörelsemarginal,
alla inföll 2016.

EBITDA-marginalen ökar

Granskar vi bolagets marginal beräknad på rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) har även den ökat markant, till 9,3 procent
från 6,0 procent för ett år sedan. Nya redovisningsprinciper från
normgivaren IASB gör emellertid att detta resultat har ökat med
automatik, varför siffran inte är fullt jämförbar med tidigare
kvartal. Bolaget lämnar uppgifter som indikerar att justeringen ökat
EBITDA-marginalen med ungefär 1,7 procent under det första kvartalet.
Återlägger vi denna blir den jämförbara EBITDA-marginalen 7,6
procent, vilket också är en tydlig förbättring från tidigare.

Kostnadsutvecklingen positiv

Personalkostnadernas andel går ner både trendmässigt och under
kvartalet, från 25 procent av försäljningen för ett år sedan, till 23
procent under det senaste kvartalet. Övriga externa kostnader har
också gått ner de senaste åren, liksom under det första kvartalet. År
2015 var de uppe i 19 procent av försäljningen, men är 2018 är de
nere i 11 procent och har gått ner ytterligare till 8 procent under
det senaste kvartalet.

Bra efterfrågan inom Sjukvård

Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård.
Försäljningsuppgången är 38 procent, varav 14 procentenheter är
organisk (förvärvsjusterad) tillväxt. Efterfrågan är god, särskilt i
Nordamerika, som svarar för 54 procent av affärsområdets försäljning.
Bolaget har även framgångar med ett egenutvecklat operationsbord för
speciella ryggskador. Affärsområdet näst största marknad är Sverige
med en försäljningsandel på 32 procent och en tillväxt under det
första kvartalet på 5 procent. En svag krona har medfört tydligt
positiva valutaeffekter.

Affärsområde Lab förbättras

Affärsområde Lab har det tuffare, men har förbättrats under kvartalet.
Försäljningen föll visserligen något, med 3 procent, vilket dock var
en klar förbättring från minus 8 procent förra kvartalet. Den svenska
marknaden (96 procent av försäljningen) steg med goda 5 procent.
Negativt är fortfarande marginalen. På EBITDA-nivå ligger den på
drygt 3 procent, vilket visserligen är en uppgång från förra
kvartalets 1 procent, men långtifrån koncernmålet. En orsak till den
låga marginalen är att affärsområdets tillverkning sker i euro,
vilket medfört negativa valutaeffekter.

Prognosutfall positivt

Vår tidigare prognos baserades på att bolaget successivt skulle öka
marginalen, för att år 2022 uppgå till koncernmålet 10 procent. Vi
kan nu konstatera att marginalutvecklingen blivit bättre än vår
prognos, varför vi ökar den prognostiserade EBITDA-marginalen för
2019 (enligt den gamla redovisningen) från 6,6 till 7,6 procent.
Samtidigt räknar vi med att koncernmålet på 10 procent nås ett år
tidigare, år 2021. Vår tillväxtprognos revideras samtidigt ner för
2019 med 10 procentenheter till 31 procent. Det är effekten av att
förvärvet av finska Sonar senarelagts med två månader.

Motiverat värde

I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise
kring 2-2:30 kronor per aktie. Med tanke på B-aktiens dåvarande kurs
kring 0,60 kronor (A-aktien ligger tre gånger högre) var detta mycket
aggressivt. Värderingen förutsatte att ledningen skulle lyckas att
uppnå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast år 2022. Eftersom
Addvise lyckats lyfta EBITDA-marginalen, både för helåret 2018 (6,0
procent) och till 7,6 procent marginal isolerat för det första
kvartalet 2019, framstår bolagets mål som realistisk. Med dessa
förutsättningar och om bolagets framtida förvärv sker till priser per
omsättningskrona, som motsvarar historikens, behåller vi vårt
målvärde på 2-2:30 kronor per aktie.

Läs hela analysen här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-margina...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise/r/analysguiden--marginalen-fortsatter...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.