Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-03

Aerowash: Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till
extra bolagsstämma den 31 december 2019, klockan 11.00 i Partner
Fondkommission lokaler på Biblioteksgatan 1 i Stockholm. Aktieägare
som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken senast den 22 december 2019, dels ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde senast den 22 december 2019.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev:
Aerowash AB (publ.), Nobelv 2, 802 67 Gävle eller per e-post till
niklas.adler@aerowash.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast den 22 december 2019, vilket
innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av räkenskapsår från kalenderår till brutet
räkenskapsår; 1/7 - 30/6.

8. Stämmans avslutande
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aerowash/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.