Du är här

2018-09-04

Ahlsell AB: Ahlsell håller idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter,
verktyg och förnödenheter, anordnar idag, den 4 september 2018, en
kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och
finansiell media.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Johan Nilsson, VD, Kennet Göransson,
Ekonomidirektör, och andra medlemmar ur koncernledningen att
presentera Ahlsells strategi för lönsam tillväxt. Dagen omfattar
teman som motståndskraft och marknadsexponering per huvudmarknad,
lönsamhetsutveckling, organiska tillväxtinitiativ samt en fördjupning
inom förvärvsstrategin.

Ahlsell kommer att återbekräfta både de finansiella målen på medellång
sikt (se nedan) och de kommentarer vad avser framtidsutsikter samt
effektivitetshöjande åtgärder som gavs i samband med
resultatpresentationen för det andra kvartalet.

Finansiella mål på medellång sikt:

1. Försäljningstillväxt
Mål: Uppnå en omsättningstillväxt mellan 2-3 procentenheter över
marknadstillväxten genom en kombination av organisk tillväxt och
förvärv.

2. EBITA-marginal
Mål: Kontinuerlig ökning av den justerade EBITA-marginalen.

3. Kassagenerering
Mål: Att över tid ha en genomsnittlig kassagenerering (cash conversion
rate*) om cirka 90%. * Operativt kassaflöde/EBITDA. OBS! Från och med
2019 kommer beräkningen av nyckeltalet att utgå från en EBITDA som är
justerad med IFRS 16-effekten. Detta för att nyckeltalet ska vara
jämförbart över tid.

4. Nettoskuld/justerad EBITDA
Mål: Nettoskuld/justerad EBITDA ska uppgå till 2,0-3,0.
Kapitalstrukturen ska säkerställa en solid finansiell ställning och
samtidigt möjliggöra strategiska initiativ.

5. Utdelningspolicy
Mål: Ge en utdelning som motsvarar 40-60% av nettovinsten. Utdelningen
ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och
framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Vidare kommer Ahlsell att ge en uppdatering om vilken effekt det nya
regelverket IFRS 16 bedöms ha på den finansiella rapporteringen när
regelverket införs i januari 2019. Rapporteringen för segmenten,
d.v.s. Sverige, Norge, Finland, Danmark, Övrigt och Centralt, kommer
inte att påverkas utan justeringar till följd av övergången till IFRS
16 kommer enbart göras på koncernnivå.

Beräknad effekt av IFRS 16 på Koncernnivå
Bruttomarginal +0,3 procentenheter
EBITDA-marginal +2,0 procentenheter
EBITA-marginal +0,3 procentenheter
EBIT-marginal +0,3 procentenheter
Resultat per aktie Marginell påverkan
Nettoskuld/justerad EBITDA +0,3x
Balansräkning + BSEK 2,4

Ahlsell kommer dessutom att belysa temat hållbarhet, där Ahlsells
målinriktade arbete har gett resultat. I en oberoende extern
kvantitativ analys genomförd av Arabesque S-Ray™ är Ahlsell rankad
som topp 10% av 6 836 noterade bolag globalt. Analysen omfattar runt
200 nyckeltal inom hållbarhet samt hur väl företaget står sig vad
gäller UN Global Compact.

Kapitalmarknadsdagen kommer inte att webbsändas, men
presentationsmaterialet kommer att publiceras klockan 12:00 på
www.ahlsell.com/investors/reports-and-presentations/.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av
installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer,
byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig
sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda
produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 29 miljarder SEK
och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna
Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med
cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager
förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att
vara proffs!

Pressmeddelande
Stockholm, 4 september 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlsell-ab/r/ahlsell-haller-idag-en-kapitalmar...
http://mb.cision.com/Main/13374/2607431/902421.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.