Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den extra bolagsstämman

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 19 SEPTEMBER, 2018 kl. 14.25

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma hölls idag i Helsingfors.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Ahlstrom-Munksjö har den 23 juli 2018 undertecknat ett avtal om att
förvärva Expera Speciality Solutions, en USA-baserad
specialpapperstillverkare, i syfte att expandera sin närvaro i
Nordamerika och för att vidare förstärka sitt utbud av avancerade
specialtillverkade fiberbaserade material. Köpeskillingen är USD 615
miljoner (EUR 526 miljoner), på kassa- och skuldfri basis, som
justeras på överenskommet sätt efter verkställandet av Transaktionen.
Transaktionen har beskrivits i mer detalj i Bolagets börsmeddelande
publicerat den 23 juli 2018. Verkställandet av Transaktionen
förväntas ske under det andra halvåret 2018.

För att finansiera en del av Transaktionen planerar Ahlstrom-Munksjö
att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för
Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150 miljoner, vilken
förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en emission av
högst 20 000 000 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna
(företrädesrättsemission). Bemyndigandet ger styrelsen rätt att
besluta om emission av aktier som vid slutet av teckningsperioden
inte tecknats på basis av aktieägarnas företrädesrätt till parter
bestämda av styrelsen (dvs. med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt). Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga
villkor angående emissionen av nya aktier.

Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till den 30 juni 2019, och det
upphäver inte Bolagets emissionsbemyndiganden som givits av ordinarie
bolagsstämman den 21 mars 2018.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
antalet styrelseledamöter ska vara nio.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
välja Lasse Heinonen till ny styrelseledamot.

Lasse Heinonen väljs för mandatperioden som löper till utgången av
nästa års ordinarie bolagsstämma och ska erhålla årligt arvode i
proportion till längden på hans mandatperiod. Den nya
styrelseledamotens CV finns tillgängligt på
www.ahlstrom-munksjo.com/egm2018

Protokoll från extra bolagsstämman

Bolagsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på
www.ahlstrom-munksjo.com/egm2018 senast den 3 oktober 2018.

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta
Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas
värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet
med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande
lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av
aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994,
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela
världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial,
releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och
etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och
antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på
Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på
www.ahlstrom-munksjo.com
(https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ahls...).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/ahlstrom-munksjo-oyj--beslu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.