Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Alimak Group AB: Alimak Group uppmanar till poströstning för årsstämman 2020

Poströstning

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat att aktieägarna före
årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar
aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet
deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till
att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns
tillgänglig på
https://www.alimakgroup.com/Swedish/investerare/bolagsstyrning/bolagssta...
och skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda
senast den 6 maj 2020 kl. 17.00. Poströstning kan även ske
elektroniskt med legitimering genom BankID.

Information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att
situationen utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om
årsstämman finns tillgänglig via www.alimakgroup.com.

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av
Covid-19

Alimak Group har med anledning av det nya coronaviruset beslutat att
vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman av
hänsyn till Alimak Groups aktieägares, anställdas och andra
intressenters hälsa och säkerhet.

· Ingen förtäring kommer att erbjudas.
· Närvaron av styrelseledamöter och koncernledning kommer att
minimeras.

· Antalet närvarande funktionärer kommer att minimeras och externa
gäster bjuds inte in.

· VD, Tormod Gunleiksrud, kommer inte att hålla sitt planerade
anförande.

· De närvarande kommer att placeras väl utspridda i stämmolokalen.
· Ingen generell frågestund kommer att hållas, utan frågorna kommer
koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.

· Aktieägare är välkomna att i förväg skicka frågor till årsstämman
till mathilda.eriksson@alimakgroup.com.

Om du som är anmäld till Alimak Groups årsstämma har symtom på
luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med
någon som är smittad med coronaviruset önskar Alimak Group att du
avstår från att närvara. Alimak Group vill därför även här påminna om
möjligheten att inte närvara personligen vid Alimak Groups årsstämma
utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare
smittspridning. Alimak Groups riktlinjer bygger på
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alimak Group följer dessutom
utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras
eller om Alimak Group bedömer att det behövs.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications
Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala
transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd
som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen vertikala
transportlösningar som tillför kundvärde genom ökad säkerhet,
produktivitet och resurseffektivitet. Alimak Groups produkter och
servicelösningar säljs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech,
Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på cirka
70 000 hissar, plattformar, servicehissar och
byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i
Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions-
och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 300 anställda runt om i
världen. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/alimak-group-uppmanar-till-...
https://mb.cision.com/Main/12476/3098016/1238059.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.