Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

Alimak Group AB: Valberedning inför årsstämman 2020

Alimak Group har utsett valberedning.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av
valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar
annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen för
årsstämman 2020 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt
största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda
aktieboken per den 31 augusti 2019, tillsammans med styrelsens
ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största
aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

· Anders Mörck, Latour, valberedningens ordförande
· Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
· Johan Lannebo, Lannebo Fonder
· Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
· Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till
ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, arvode till var
och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och
styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i
den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i
valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman
2020 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att:
Valberedningen, Blekholmstorget 30, SE-111 64 Stockholm eller via
e-mail: anders.morck@latour.se. För att valberedningen ska kunna
behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara
valberedningen tillhanda senast tisdag den 14 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications
Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala
transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100
länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på
vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för
kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre
kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs
under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak
Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar,
servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen.
Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i
Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och
2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/valberedning-infor-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/12476/2930096/1121692.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.