Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-02

Ambia Trading: Nyemission i Ambia Trading Group AB avlslutad

Den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
som beslutades av en extra bolagstämma den 31 maj 2019 har nu
avslutats.

Det totala utfallet i emissionen blev 23 778 401 SEK. Det inkluderar
de vederlagsaktier som getts ut i samband med förvärvet av Digital
Inn Holding AB. Det innebär att emissionen tecknades till totalt 141%
och att övertilldelningsutrymmet om 1 060 404 stycken aktier
utnyttjats till 84%.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen
för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som
anges i det memorandum som offentliggjordes den 10 juni 2019.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare.

Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Bolaget tillförs totalt 23,8 MSEK före emissions-
och garantikostnader om cirka 750 TSEK. Genom emissionen ökar Ambias
aktiekapital med totalt 1 524 256,5 SEK. Antalet aktier i Ambia ökar
genom emission av 3 048 513 aktier från 2 593 270 aktier till 5 641
783 aktier. De aktieägare som inte utnyttjat sin företrädesrätt späds
med 54%.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight
Stockmarket under kortnamnet Ambia BTA fram till dess att emissionen
har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av
aktier. Detta beräknas ske under vecka 44, 2019. I samband med detta
kommer de nya aktierna att upptas till handel på Spotlight
Stockmarket.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden;
detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel
bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel
bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik
under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är
sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/nyemission-i-ambia-trading-gr...
https://mb.cision.com/Main/11620/2923948/1117428.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.