Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

Amnode: Amnode Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämma 2019 har avhållits den 13 juni 2019 i Amnode AB hos
dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Stämman leddes av
styrelseledamoten Michael Lindström och 16 aktieägare var
representerade på stämman, representerande 27,7 % av aktier och
röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2018, revisionsberättelse
och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin
helhet.

Årsstämman beslutade att;

- fastställa 2018 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

- ingen utdelning skall lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

- till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Lars Save, Lasse Delin och Sam Olofqvist att utgöra bolagets ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen.

- anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till ledande befattningshavare

- ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 565 178 327 aktier i Amnode AB

Gnosjö 13 juni 2019

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår nya hemsida
www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett
rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre
dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och
Stacke Sourcing AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/amnode-arsstammokommunike-2019,c2840907
https://mb.cision.com/Main/11577/2840907/1062785.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.