Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Analys Addvise: Marginalen fortsätter upp

Detta är en betald analys på uppdrag av ADDvise Group AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addvise levererade en rapport för det andra kvartalet 2019 som visade stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal jämfört med samma kvartal förra året. Ytterligare en positiv faktor var den mycket starka utvecklingen i USA, för andra kvartalet i rad.

Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn. Verksamheten är indelad i två affärsområden - Sjukvård och Lab.

Stark tillväxt

Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under det andra kvartalet på 37 procent, till 92,5 miljoner. Förvärven av finska Sonar (april 2019) och amerikanska Merit Cables (augusti 2018) bidrar starkt till uppgången. Den förvärvsjusterade, organiska, tillväxten försämrades dock till minus 11 procent, från plus 4 procent förra kvartalet. Det är affärsområde Lab som drar ner med en organisk tillväxt på minus 13 procent, medan motsvarande för affärsområde sjukvård blev plus 3 procent (total tillväxt 124 procent).

Markant uppgång i rörelseresultatet

I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg rörelseresultatet med 64 procent, till 4,4 miljoner kronor, samtidigt som marginalen steg från 3,9 till 4,7 procent. Årets resultat inkluderar samtidigt kostnader på 2,1 miljoner kronor till följd av förvärvet av Sonar. Kostnaderna avser juridisk expertis och externa konsulter inom due diligence, vilket snarare är en del av investeringsutgiften, än en löpande kostnad. Exkluderas dessa ökar den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent.

Finansnettot försämrades

Samtidigt ökade det negativa finansnettot under kvartalet med hela 2,0 miljoner kronor, till 5,0 miljoner. Kvartalets finansnetto motsvarade under kvartalet höga 2,9 procent av genomsnittlig nettolåneskuld. Efter finansnetto blev därför resultatet en förlust på 0,7 miljoner, mot en förlust på 0,3 miljoner för ett år sedan. Exklusive förvärvskostnaderna redovisades emellertid en vinst på 1,4 miljoner.

EBITDA omräknad för IFRS 16

Effekterna från IFRS16 är väsentliga när bolagets marginalmål för rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) på 10 procent skall utvärderas. För att få en marginal jämförbar med målet, måste effekterna från IFRS 16 elimineras. Då blir andra kvartalets omräknade marginal 6,3 procent, vilket exklusive förvärvskostnaderna blir 8,5 procent. Det kan jämföras med förra kvartalets omräknade marginal på 7,6 procent.

Affärsområde Sjukvård - bra utveckling

Affärsområde Sjukvård, som svarar för 60 procent av koncernens försäljning, svarar just nu för koncernens tillväxt. Det sker både genom förvärv och via ökad försäljning i befintlig verksamhet. Försäljningsökningen i årstakt blev 124 procent. Exklusive förvärv var tillväxten 3 procent. Försäljningen av operationsbord i USA är just nu den stora tillväxtmotorn. Den nordamerikanska försäljningen har under kvartalet ökat med 64 procent och utgör nu 19 procent av koncernens försäljning. Förra kvartalet var tillväxten lika stark. Affärsområdets EBITDA-marginal var goda 12,6 procent, vilket dock var uppe i hela 19,5 procent förra kvartalet. Exklusive förvärvskostnader stiger det senaste kvartalets marginal till 16,4 procent.

Affärsområde Lab - svag försäljningsutveckling

Affärsområde Lab har det dock fortsatt motigt. Förra kvartalets nedgång i försäljningen på 3 procent har nu ökat till en nedgång på 13 procent, utan effekt av förvärv. I stort sett all försäljning sker idag i Sverige och är till stor del projektorienterad. Merparten av försäljningsnedgången beror på stark konkurrens och prispress inom stora projekt, med ordervärden mellan 5 och 25 miljoner kronor. Addvise har därför prioriterat ner resurserna till detta område, vilket är huvudförklaringen till försäljningsnedgången. Omprioriteringen har i gengäld medfört att marginalen ökat. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under det andra kvartalet ökade till 1,6 miljoner kronor, från förra kvartalets 1,2 miljoner. Det gav en ökning i EBITDA-marginalen under kvartalet från 3,0 till 4,4 procent, men för ett år sedan var marginalen 5,5 procent. 

Prognos 2019

Vi behåller försäljningsökningen för 2019 oförändrad, vilket innebär att helårsförsäljningen beräknas öka med 31 procent. Det är något under andra kvartalets tillväxt på 37 procent. Den lägre helårstillväxten motiveras av att Sonar bara ingår i helårssiffrorna under tre av fyra kvartal. Dessutom är försäljningsnedgången inom Lab större än tidigare, vilket motiverar en större försiktighet.

EBITDA-marginalen för 2019, som i vår tidigare prognos låg på 7,6 procent (utan förändring till IFRS16), dras ner med förvärvskostnaderna på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 procentenheter. För 2019 beräknas därför marginalen bli 7,0 procent. Detta har marginell effekt på värderingen. För prognosperioden 2020-2023 behålls arbetsförutsättningen att bolaget klarar att nå det långsiktiga marginalmålet på 10 procent 2022.

Motiverat värde

I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-2:30 kronor per aktie. Den viktigaste faktorn var att ledningen skulle lyckas nå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast år 2022. Förbättringen av EBITDA-marginalen från till 6,0 procent 2018, till 7,6 procent i det första kvartalet 2019 och 8,5 procent i det andra (exkl förvärvskostnader) gör att marginalmålet framstår som realistiskt.

Däremot inverkar utspädningseffekten från teckningsoptionerna sänkande på värdet per stamaktie. Under andra kvartalet har bolaget räknat fram att den stigande kursen på B-aktien gör det troligt att 6,7 miljoner nya B-aktier kommer att ges ut till följd av teckningsoptionerna och till en kurs på 0,65 kr per aktie, vilket är under börskursen för B-aktien. Det innebär en värdeomflyttning till optionsinnehavarna (som när optionerna gavs ut var de befintliga aktieägarna). Till följd av den utökade utspädningseffekten blir vårt framräknade värde på stamaktien 0,15 kr per aktie lägre än tidigare, vilket ger ett motiverat värdeintervall på 1,85-2:15 kronor.

 

 

wysiwyg_image

Rörelsemarginalen fortsätter upp

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.