Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-08

Analys Bonesupport: USA-besked uppmuntrar

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Försäljningen under det tredje kvartalet föll som väntat kraftigt till följd av ett uppsagt distributionsavtal i USA. Samtidigt går uppbyggnaden av en ny distribution snabbare än vi hade väntat, vilket bådar gott för den nya tillväxtstrategin.   

Bonesupport är verksamt inom orthobiologics. Företaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på den patenterade teknologiplattformen CERAMENT.

Etablering i USA

De senaste månaderna har Bonesupport uppnått tydliga framsteg vad gäller etableringen av ett nytt distributörsnätverk i USA. Nyligen meddelades att bolaget träffat avtal med 25 distributörer med en säljstyrka på över 500 representanter. Uppbyggnaden av den nya kommersiella plattformen har gått snabbare än vi tidigare räknat med vilket bådar gott för tillväxtutsikterna från 2019 och framåt.

Avtal påverkade försäljningen

Det tidigare exklusiva avtalet med Zimmer Biomet löpte ut i slutet av oktober 2018 och uppsägningen har som väntat påverkat försäljningen under kvartalet mycket kraftigt. Försäljningen föll med 56 procent. Ljuspunkter i rapporten var en stark tillväxt för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT™ och G & V i Europa. Vi bedömer att det tredje kvartalet utgör en botten i försäljningen och räknar med en viss återhämtning redan innevarande kvartal. Det förväntas ske i takt med att de nya distributörerna i USA stegvis ökar aktiviteten.

Dämpning innevarande år

Vi har sänkt vår försäljningsprognos för innevarande år, men i gengäld höjt tillväxtantagandet för 2019. Vi ser förbättrade utsikter att i relativt snabb takt återta de volymer som fallit bort i samband med uppsägningen av avtalet med Zimmer Biomet. Vi bedömer att omfattningen av det nya distributörsnätverket ger stöd åt vår optimism. 

Motiverat värde

Vi har justerat det motiverade värdet per aktie i basscenariot något, till 30 kronor (31). Det är främst en följd av utspädning från nyligen konverterade personaloptioner. Mot slutet av året väntas toplineresultat från den viktiga kliniska studien CERTiFy där CERAMENT™ BVF jämförs med en standardbehandling i underbensfrakturer. Vi ser studien som tydligt kursdrivande då framgångsrika resultat bör ge stöd åt ökad användning inom det stora användningsområdet komplexa frakturer.

Författare Niklas Elmhammer