Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Anoto Group AB: Rapport januari - december 2019

Fjärde kvartalet 2019

* Nettoomsättningen ökade till 31 MSEK (27)
* Bruttomarginalen ökade till 64 procent (-29 procent)
* Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK
* Rörelseresultatet förbättrades till -14 MSEK (-122)
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK
(-0,88)
* Anoto genomförde en riktad nyemission om 12 miljoner stamaktier och
tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD

             
Januari ? december 2019

* Nettointäkterna minskade något till 112 MSEK (116)
* Bruttomarginalen stärktes till 54 procent (32 procent)
* Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick -51 MSEK (-132)
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 SEK
(-1,16)
* I september genomförde Anoto en riktad nyemission om 17 650 000 nya
aktier, och tillfördes därigenom cirka 15 miljoner SEK i nytt kapital
* I november genomförde Anoto en riktad nyemission om 12 000 000 nya
stamaktier, och tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD i nytt kapital
* Anoto erhöll i november en investering om 3 MUSD till sitt
dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc, som ersättning för en
ägarandel om 16,667 procent av Knowledge AI Inc. Investeringen
gjordes baserat på en pre-money värdering av Knowledge AI Inc om 15
MUSD, varefter Knowledge AI Inc:s post-money värdering bedöms vara 18
MUSD, motsvarande cirka 173 MSEK
* Händelser efter rapportperiodens utgång:  
o Ytterligare två amerikanska skoldistrikt har valt Anotos
utbildningslösning KAIT för att erbjuda individanpassad
utbildning genom artificiell intelligens. Skoldistrikten består
tillsammans av 238 341 elever fördelade på 301 skolor

                                             

För ytterligare information, kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 28 februari 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som
genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från
det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens
första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE ? Anotos nya och förbättrade
lösning för enterprise forms, aDNA ? Anotos lösning för säker interaktiv
marknadsföring, och Dr. Watson ? Anotos lösning för biometrisk
autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista under ANOT.

Bilagor

* Rapport Q4_Sv

* Anoto Group AB (publ) Quarterly Report for Q4 2019 Anoto (Svenska)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.