Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

AppSpotr AB: Appspotr säkrar finansiering med nya konvertibla låneavtal

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering på 2,8 miljoner för att
finansiera fortsatt verksamhet med fokus på försäljning i
affärsområdet Professional Services och kundleveranser på den nyligen
lanserade version 3.0 av plattformen.

Under 2018 förvärvades säljbolaget Appsales som säljer "app som en
tjänst" där man producerar och levererar appar byggda i
apputvecklingsplattformar. Appsales har nu konsoliderats i Appspotr
koncernen och utgör idag affärsområdet Professional Services.
Professional Services kommer att börja använda Appspotrs
apputvecklingsplattform version 3.0 för att leverera appar till gamla
och nya kunder. Finansieringen på 2,8 miljoner stärker kassan i
koncernens fortsatta arbete att nå ett positivt kassaflöde.

Finansieringen
Lånen kommer från befintliga ägare Sid Holding AB (0,4 MSEK), AB
Daning Holding (0,2 MSEK), Lennart Bergström (0,2 MSEK), Vertex
Förvaltnings AB (0,2 MSEK), Azent Mobile AB (0,4 MSEK) samt nya ägare
Inwestbergh AB (1 MSEK), Jan Sjöblom (0,2 MSEK), Gösta Clark (0,2
MSEK) och uppgår totalt till 2,8 MSEK. Tillsammans stärker de
Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov under 2019.

1,8 MSEK som kommer från Sid Holding AB, AB Daning Holding, Lennart
Bergström, Vertex Förvaltnings AB, Azent Mobile AB, Jan Sjöblom och
Gösta Clark löper med 15% årlig ränta till och med juli 2020. Lånen
har ingen uppläggningsavgift. Långivaren har när som helst möjlighet
att påkalla konvertering av hela eller delar av lånet genom
kvittningsemission. Konverteringskursen ska var 1,60 kr per aktie. I
det fall Appspotrs aktiekurs (APTR), mätt som den volymvägda
genomsnittskursen under 20 handelsdagar enligt Spotlights officiella
kurslista uppgår till minst 2,00 kronor skall Appspotr ha rätt att
senast den 2020-07-01 påkalla konvertering av hela eller delar av
lånet (inkl. upplupen ränta) genom kvittningsemission till en
teckningskurs om 1,60 kronor per aktie den dag då Appspotr begär
konvertering. Om Appspotr av någon anledning inte kan betala tillbaka
lån och ränta senast 45 dagar efter lånets förfall, d v s den
2020-08-15, skall Appspotr av långivaren kunna förpliktigas att
genomföra en kvittningsemission av aktier motsvarande lån och ränta
eller del därav till en kurs som motsvarar 50% av den 10 dagars
volymvägda genomsnittskursen av aktien (APTR) den dag då långivaren
begär konvertering.

1 MSEK som kommer från Inwestbergh AB har samma villkor enligt ovan
men där Appspotr i detta lån inte äger rätten att påkalla kvittning
samt att löptiden är till 2021-07-01.

Finansieringslösningen är framförhandlad med ett antal lånegivare som
är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade
finansieringslösningen sker på objektiva grunder då det varken finns
tid eller möjlighet att bekosta en företrädesemission i dagsläget.
Styrelsen anser att villkoren utifrån dagens börsklimat är
marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att
bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept
med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget
Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda
dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-sakrar-finansiering-me...
https://mb.cision.com/Main/15086/2783616/1021983.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.