Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

AroCell AB: AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

VD-ORD

”Biomarkörer kommer spela en allt större roll i hur vi identifierar och
följer upp behandlingar av patienter med cancer de kommande åren. 
Utvecklingen kring ökad individanpassning drivs av användningen av
biomarkörer vilka möjliggör diagnostisering av vilken tumörtyp patienten
har och även vilken behandling patienten bör få.

Tymidinkinas är en viktig och spännande biomarkör som kan ge ett tidigt
terapisvar vid cancerbehandling vilket innebär ökad överlevnad och bättre
livskvalitet för patienten och minskade kostnader för vårdgivaren.” 

Michael Brobjer, VD

Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 31 mars

* AroCell tecknade ett distributionsavtal med det kinesiska företaget
Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210
ELISA i Kina. AroCell har därmed fem distributörer som täcker stora
delar av Europa, USA, Kina och Sydkorea
* Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer
publicerades i den fackgranskade tidskriften “The Prostate”. Studien
med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate
Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to
differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”. Syftet
med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK
210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att
differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar.
Resultaten visade att kombinationen av TK1 med PSAD eller TK1 med PHI
har signifikant högre känslighet än de enskilda PSA-relaterade
biomarkörer.
* Ett abstract från AroCell presenterades för posterpresentation på
American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019). Mötet hölls
den 29 mars till 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien jämför
AroCell TK210 ELISA med TK-Liaison.
* Europeiska patentkontoret (EPO) beviljade AroCell ett nytt patent
(nr. 3083698)  med titeln “Monoklonala anti-TK1 antikroppar”.
Patentet refererar till AroCells egenutvecklade teknik för specifika
och känsliga immunologiska mätningen av Tymidinkinas 1 i serum. Mer
specifikt är det monoklonal antikroppen XPA210-Ar1 omfattas av
patentet.
* AroCell lanserade en ny webbplats för att underlätta för kunder,
affärspartners och investerare att hitta relevant information om
AroCell.

             

Väsentliga händelser efter perioden

* AroCell inledde ett samarbete med Corgenix Inc. som därmed kan
erbjuda analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i
USA. AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för
Tymidinkinas 1 (TK1) mätningar i humana prover för preklinisk och
klinisk användning vid Corgenix laboratorieanläggning i Colorado,
USA.
* AroCell etablerade ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i
sin expansion de närmaste åren.
* Ett distributionsavtal tecknades med det Mumbai-baserade företaget
Inveniolife Technology Pvt. Ltd för distribution av AroCell TK 210™
ELISA i Indien.

 

 

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 december

* Nettoomsättningen uppgick till 76 (-) KSEK
* Förlust före finansiella poster uppgick till -5 287 (-4 182) KSEK
* Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 402 (-3 112) KSEK
* Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13
(-0,15) SEK
* Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 25 332 (14 137) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av
rörelsekapital

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 (PDF

)

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 16 maj,
2019 kl. 08.00.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade
moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av
cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att
mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA ger värdefull
information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande
tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC)
är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser:
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

För mer information, se www.arocell.com

Bilagor

* PM Q1 2019 SE

* Arocell AB Kvartalsrapport 20190516

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.