Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 46, 2022

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 14 november – 18 november 2022 återköpt sammanlagt 94 317 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde
15/11/20223 00036,8101110 430
15/11/202272 01236,99002 663 724
16/11/202214 00036,4800510 720
18/11/20225 30538,0650201 935

Av ovanstående förvärv har 22 305 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 72 012 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 18 november 2022 till 1 000 152 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.

Om Byggfakta Group


Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation - en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation - programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation - en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering - programvara för e-sourcing och e-upphandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 697 22 22
E -post: erik.kronqvist@byggfaktagroup.com
 
Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Bifogade filer


Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 46, 2022

Författare MFN