Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-26

Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

Nacka den 26 april 2022: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:      
1) Förvärv av maximalt 3 000 000 serie A aktier, varav som mest 2 400 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2022.
2) Förvärv av maximalt 15 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 15 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 8 800 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2016, 2017, 2018 och 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier.

För mer information kontakta:

Håkan Osvald, Chefsjurist
08 743 8995  

Sara Liljedal, Kommunikationsdirektör
0721 441 038
media@atlascopco.com

Författare Cision